ΓΔ: 898,63 -6,68 (-0,74 %)

Τζίρος: 98,36 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 1994η
Σάββατο, 17 Απριλίου 2021

ΓΔ: 898,63 -6,68 (-0,74 %)

Τζίρος: 98,36 εκατ. €   RT

Στη Βουλή η ΠΝΠ για στήριξη κοινωνίας και επιχειρηματικότητας

Στη Βουλή η ΠΝΠ για στήριξη κοινωνίας και επιχειρηματικότητας

Κατατέθηκε στη Βουλή η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας, η κύρωση της οποίας αναμένεται να εισαχθεί στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές την προσεχή Τρίτη και να συζητηθεί την προσεχή Πέμπτη στην Ολομέλεια.

Η ΠΝΠ περιλαμβάνει διατάξεις για περιορισμούς μετακινήσεων, τη μείωση του ΦΠΑ σε ατομικά είδη προστασίας και υγιεινής, τη μείωση των ενοικίων επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας, τη χρηματοδότηση των πληττόμενων επιχειρήσεων, μέσω Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων και την παράταση για την καταβολή εισφορών, μέχρι και μέτρα για τη στήριξη των εργαζομένων που απασχολούνται σε πληττόμενες επιχειρήσεις, αλλά και μέτρα για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας.

Όπως αναφέρεται χορηγείται εξουσιοδότηση στον Αρχηγό της ΕΛΑΣ μετά από σύμφωνη γνώμη του ΕΟΔΥ «να επιβάλλει για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα σε όλη την επικράτεια ή σε ορισμένη μόνο περιοχή, απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων στις οποίες συμμετέχει ένας ελάχιστος αριθμός ατόμων».

Επίσης, προβλέπεται πως «για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας, προς τον σκοπό αντιμετώπισης κορονοϊού, είναι δυνατόν να επιβάλλονται μέτρα πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, περιορισμοί ή απαγόρευση κυκλοφορίας των πολιτών εν όλω ή εν μέρει στην Επικράτεια με εξαίρεση τις μετακινήσεις των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο».

Σε ΦΠΑ 6% θα είναι πλέον προϊόντα όπως μάσκες και γάντια, αντισηπτικά διαλύματα και άλλα αντισηπτικά παρασκευάσματα, σαπούνι και άλλα είδη προσωπικής υγιεινής καθώς και σε άλλα αντίστοιχα προϊόντα. Ορίζεται ανώτατο όριο προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής τα 3 τεμάχια δεδομένου ότι –όπως αναφέρεται- πιθανώς να παρουσιαστεί παροδική έλλειψή τους στην αγορά.

Παράλληλα, προβλέπεται απαλλαγή κατά 40% από την καταβολή μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο σε ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων (π.χ. σε αναστολή), ενώ ειδική μέριμνα λαμβάνεται και για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις αυτές οι οποίοι θα απαλλάσσονται κατά 40% από το μίσθωμα πρώτης κατοικίας.

Επισπεύδεται, επίσης, η επιστροφή φόρου εισοδήματος ή ΦΠΑ σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και ορίζεται πως εργαζόμενοι επιχειρήσεων που πλήττονται, θα υπάρξει παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και αναστολή είσπραξης σε κάποιες περιπτώσεις. Παρατείνεται το επίδομα ανεργίας κατά δύο μήνες ανεξαρτήτως εάν για κάποιους από τους δικαιούχους έληξε στο πρώτο τρίμηνο του 2020.

Οι επιχειρήσεις που τελούν σε αναστολή της δραστηριότητας τους προτείνεται να υποχρεούνται να μην προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας από τις 18 Μαρτίου και για όσο διάστημα διαρκούν τα μέτρα λόγω κορονοϊού. Σε περίπτωση πραγματοποίησης οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

Ανατίθενται επίσης καθήκοντα ιατρού εργασίας σε όλες τις επιχειρήσεις και φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ενώ μπορούν να αναλάβουν τέτοια καθήκοντα και ιατροί που κατέχουν την ειδικότητα της ιατρικής εργασίας και όσων έχουν ή κατέχουν άλλες ειδικότητες και έχουν ασκήσει το επάγγελμα για πρώτη φορά έως τις 15 Μαΐου 2009.

Δημιουργείται δίκτυο νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού μέσα από τη σύσταση Κινητών Ομάδων Υγείας Ειδικού Σκοπού με δυνατότητα δραστηριοποίησης σε όλη την επικράτεια. Προβλέπεται η δωρεάν διάθεση εγκαταστάσεων και κλινών στο δημόσιο σύστημα υγείας από νοσηλευτικά ιδρύματα όπως το ΝΙΜΤΣ αλλά και η σύναψη συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως 4 μήνες με γιατρούς των οποίων οι αιτήσεις εξειδίκευσης είναι σε εκκρεμότητα.

Συμβάσεις για τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων θα μπορούν να συνάπτονται εκτός από ιδιωτικούς φορείς και με Πανεπιστημιακές Κλινικές, Μονάδες και Εργαστήρια ΑΕΙ και πανεπιστημιακά νοσοκομεία.

Παράλληλα, διατάξεις υπάρχουν για την εξ αποστάσεως διδασκαλία, ενώ προβλέπονται ρυθμίσεις για τον επαναπατρισμό Ελλήνων καθώς και την επιβολή προσωρινής απαγόρευσης εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τη μείωση διασποράς του κορονοϊού.