8ος χρόνος, ημέρα 2432η
Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2022

Σωματείο ΕΛΙΖΑ: Έμφαση στην επίσπευση της αποϊδρυματοποίησης των παιδιών

Σωματείο ΕΛΙΖΑ: Έμφαση στην επίσπευση της αποϊδρυματοποίησης των παιδιών

Η πρωτοβουλία του υφυπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την εφαρμογή νέου κανονιστικού πλαισίου για τη λειτουργία των Μονάδων Παιδικής Προστασίας έχει στόχο τον εκσυγχρονισμό τους, σύμφωνα με τα βέλτιστα διεθνή πρότυπα και τη βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων, με έμφαση στην «ασφαλή» διαμονή, αναφέρει το σωματείο «ΕΛΙΖΑ-Εταιρεία κατά της κακοποίησης του παιδιού». Εστιάζει ωστόσο την προσοχή του στον καθορισμό του χρονικού ορίζοντα της αποϊδρυματοποίησης και τον συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών για να καταστεί εφικτή.

Θεωρεί ότι «ο χρόνος "συμμόρφωσης" των ιδρυμάτων στις νέες, αυτονόητες μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να είναι τέτοιος που να τα ενθαρρύνει να προετοιμάζονται για την "επόμενη" μέρα της αποϊδρυματοποίησης. Παράλληλα, για τον ίδιο σκοπό, η Πολιτεία θα πρέπει να εργαστεί σκληρά, γενναιόδωρα και μεθοδικά, ολοκληρώνοντας τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που θα διευκολύνουν στην πράξη τον θεσμό της "επαγγελματικής αναδοχής" και της "επείγουσας αναδοχής", να ενισχύσει τις κοινωνικές υπηρεσίες ώστε να προλαμβάνεται η απομάκρυνση ενός παιδιού από την οικογένειά του αλλά και να εφαρμόζονται πρωτόκολλα και ενιαία κριτήρια που θα διασφαλίζουν ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα μέσα για την ενίσχυση της οικογένειας και την παραμονή του παιδιού εντός της, πριν το παιδί δοθεί για αναδοχή, ως η δεύτερη καλύτερη και μοναδική άλλη επιλογή, μετά τη βιολογική οικογένεια».