ΓΔ: 825,02 7,78 (0,95 %)

Τζίρος: 57,47 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 1953η
Κυριακή, 7 Μαρτίου 2021

ΓΔ: 825,02 7,78 (0,95 %)

Τζίρος: 57,47 εκατ. €   RT

Σε λειτουργία η πλατφόρμα για την επιδότηση δημιουργίας eshop στις επιχειρήσεις

Σε λειτουργία η πλατφόρμα για την επιδότηση δημιουργίας eshop στις επιχειρήσεις

Ξεκίνησε να λειτουργεί από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα «e-λιανικό» (https://openshops.gr)  στο πλαίσιο του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος ΕΣΠΑ, προϋπολογισμό ύψους 80 εκατ. ευρώ, που προβλέπει την επιδότηση έως 5.000 ευρώ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις λιανεμπορίου για την αναβάθμιση και δημιουργία e-shop. Από σήμερα η υποβολή με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 24/03/2021 ώρα 15:00.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί 100% τη δαπάνη για τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος και θα αφορά αποκλειστικά στο λιανεμπόριο, καθώς οι υπηρεσίες καλύπτονται από υφιστάμενη δράση.

Δικαιούχοι για την επιχορήγηση είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη /αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους και να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους.

Οι δικαιούχοι είναι, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2019, καθώς και νεοσύστατες επιχειρήσεις, εφόσον έχουν συσταθεί από την 1η Οκτωβρίου μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

Ωστόσο, ορίζονται και κάποιες προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα και προβλέπουν ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να: 

- έχουν το λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47) είτε ως κύρια δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα,

- διατηρούν φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,

- έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιλέξιμης δραστηριότητας στην έδρα ή/και σε υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και έπειτα. 

Ειδικά σε ό,τι αφορά στις υφιστάμενες επιχειρήσεις πρέπει να παρουσιάζουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Αντίστοιχα για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.

Παράλληλα, θα πρέπει το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) που έχουν λάβει στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη δράση, να μην υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μη συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού (πχ. επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας) και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

Τέλος, θα πρέπει να υποβάλουν μία και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

Τι χρηματοδοτείται

Εξοπλισμός πληροφορικής (μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα και έως 30% του προϋπολογισμού).

Εξυπηρετητές/ διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών - λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/ αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS). Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή αυτή, επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (desktop/ laptop). Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/ αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός δικτύου, bar code readers, εκτυπωτές κλπ.) Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη προμήθειας tablets, συσκευών κινητής τηλεφωνίας και τηλεοράσεων.

Λογισμικό

Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop - θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελιοληψίας (καλάθι), αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον).

Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για την λειτουργία του e-shop. Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή ayt;h, επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.

Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 80 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 31,46 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας, ενώ τα 15,515 εκατ. ευρώ θα τα μοιραστούν οι περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιόνιων Νήσων, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης. Η Αττική θα λάβει τα 25,042 εκατ. ευρώ, η Στερεά Ελλάδα 3,542 εκατ. ευρώ, και 4,438 εκατ. ευρώ η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.