7ος χρόνος, ημέρα 2056η
Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021

Πρόστιμα 197.500 ευρώ και 5 συλλήψεις για παραβιάσεις των μέτρων την Τετάρτη

Πρόστιμα 197.500 ευρώ και 5 συλλήψεις για παραβιάσεις των μέτρων την Τετάρτη

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Τετάρτη 12.05.2021 συνολικά 85.038 ελέγχους και κατέγραψαν 579 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 197.500 ευρώ, κύρωση αναστολής λειτουργίας (15) ημερών σε μία (1) επιχείρηση και κύρωση αναστολής λειτουργίας (30) ημερών σε μία (1) επιχείρηση.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (72.357).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας/Μη τήρηση αποστάσεων

2. Μη επίδειξη βεβαίωσης μετακίνησης/Επίδειξη μη νόμιμης βεβαίωσης

3.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

4.Διοργάνωση και συμμετοχή σε ιδιωτικές συναθροίσεις

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε πέντε (5) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων και τη διοργάνωση ιδιωτικών συναθροίσεων σε οικίες.

Βεβαιώθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ εννέα (9) παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτες.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.000 ευρώ σε δύο (2) υπαλλήλους καταστήματος εστιατορίου για μη πραγματοποίηση self test στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση πελατών, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000 ευρώ σε δύο (2) υπηκόους Αλβανίας παράνομα εισερχόμενους στη χώρα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ σε έναν (1) διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.000 ευρώ σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας στην Περιφέρεια Αττικής.

Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση, σε ολόκληρη την Επικράτεια.

Η Δημοτική Αστυνομία Αθηνών επέβαλε πρόστιμο 4.000 ευρώ σε έναν ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και τριάντα ημέρες (30) αναστολή λειτουργίας στην επιχείρηση για παράβαση της αναστολής λειτουργίας για δεύτερη φορά (υποτροπή).

Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200 ευρώ σε τέσσερα φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας προστασίας. στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ σε κατάστημα πώλησης τροφίμων στο οποίο δεν τηρούνταν το καθημερινό πρόγραμμα απολύμανσης καλαθιών δεδομένου ότι το πρόγραμμα που επεδείχθη στο κλιμάκιο δεν είχε ενημερωθεί από 08-05-21, στον Δήμο Πατρέων.

Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900 ευρώ για μη χρήση μάσκας σε τρία (3) φυσικά πρόσωπα, στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Διενεργήθηκαν παράλληλα έλεγχοι σε 63 αντικείμενα και σε 239 φυσικά πρόσωπα, σε ολόκληρη την Επικράτεια.

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά τετρακόσιες δύο (402) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι αρμόδιοι φορείς εντατικοποιούν τους ελέγχους τους επικεντρώνοντας τη δραστηριότητά τους στις περιοχές που καταγράφουν το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων και σε εστίες υψηλής διακινδύνευσης.

Το πρόγραμμα των ελέγχων έχει αναθεωρηθεί βάσει των μέτρων που ισχύουν και αφορούν την επαναλειτουργία των επιχειρήσεων που διαθέτουν άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και το άνοιγμα των οργανωμένων παραλιών της χώρας υπό προϋποθέσεις.