«Πράσινο φως» για την δημιουργία χώρων αναψυχής στο Ελληνικό από το ΥΠΠΟΑ

«Πράσινο φως» για την δημιουργία χώρων αναψυχής στο Ελληνικό από το ΥΠΠΟΑ

Ακόμα μία εκκρεμότητα που υπήρχε με την επένδυση του Ελληνικού, παύει να υφίσταται. Δύο αποφάσεις, που υπογράφηκαν ύστερα από ισάριθμες γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού και αθλητισμού, ρυθμίζουν τα θέματα των υποστέγων της Αεροπορίας, τα οποία έχουν κριθεί διατηρητέα.

Η πρώτη αφορά στην έγκριση της προμελέτης Αρχιτεκτονικής Τοπίου και Αρχιτεκτονικών Κατασκευών στη Ζώνη Προστασίας των χαρακτηρισμένων ως μνημείων τριών υποστέγων της Πολεμικής Αεροπορίας, και η δεύτερη στην έγκριση της μελέτης αποκατάστασης του επίσης χαρακτηρισμένου ως μνημείου, Υπόστεγου Γ.

Όπως δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, «Η εμβληματική επένδυση του Ελληνικού προχωρεί απρόσκοπτα, ώστε να υλοποιηθεί, μέσα στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο αναπτύσσεται στον Νότιο Τομέα της Αθήνας. Η προτεραιότητα τόσο της Κυβέρνησης όσο και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, από την πρώτη στιγμή, είναι η διασφάλιση της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και του σημαντικού πολιτιστικού αποθέματος του Ελληνικού. Οι Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ και τα Κεντρικά Συμβούλια του Υπουργείου που ασχολούνται συστηματικά με όλα τα ζητήματα που αφορούν στην επένδυση του Ελληνικού, συνεργάζονται επαγωγικά με την εταιρεία για να μην υπάρξει καμία άσκοπη καθυστέρηση που θα επιβαρύνει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, το χρονοδιάγραμμα και συνακόλουθα το κόστος του έργου. Το μέγεθος της επένδυσης στο Ελληνικό δεν θα έχει θετικότατο αποτύπωμα μόνο στην Οικονομία, αλλά και στον Πολιτισμό».

Σύμφωνα με την πρώτη απόφαση τα έργα και οι εργασίες που δρομολογούνται στη Ζώνη Προστασίας των υποστέγων- μνημείων συντελούν στην δημιουργία ενός μεγάλου πνεύμονα πρασίνου για την Αθήνα, στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου των χαρακτηρισμένων μνημείων και στην αναβάθμιση της περιοχής, που με την ολοκλήρωσή τους θα αποτελέσουν πόλο προσέλκυσης πλήθους τοπικών και υπερτοπικών επισκεπτών. Στην προμελέτη, προβλέπεται η δημιουργία θεματικών πάρκων, διαδρομών και «πλατειών» στην περιοχή των τριών Υποστέγων του Πάρκου, κτήρια και κατασκευές υποστηρικτικές της λειτουργίας του Πάρκου, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους δόμησης (χώροι υποδοχής και info point για τους επισκέπτες, «παρατηρητήρια», χώροι εξυπηρέτησης των επισκεπτών κλπ).

Οπως ανέφερε κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του ΚΣΝΜ ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου, «Οι επεμβάσεις αυτές αναβαθμίζουν την περιοχή, αλλά και τα νεώτερα μνημεία. Με απόλυτο σεβασμό στο Ν. 3028/2002 δημιουργείται ένα μοναδικό πάρκο για την αναψυχή των κατοίκων της περιοχής, όλων των Αθηναίων, αλλά και των επισκεπτών της πρωτεύουσας».

Σύμφωνα με την δεύτερη απόφαση εγκρίθηκε η μελέτη αποκατάστασης του χαρακτηρισμένου ως μνημείου Υποστέγου Γ της Πολεμικής Αεροπορίας, με προσωρινή αλλαγή χρήσης ως κέντρου ενημέρωσης και εκθεσιακού χώρου του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού- Αγίου Κοσμά για τρία χρόνια με δυνατότητα παράτασης, καθώς και τα συμπληρωματικά στοιχεία διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου των τριών υποστέγων. Η μελέτη στοχεύει τόσο στην αποκατάσταση των αυθεντικών χαρακτηριστικών του Υποστέγου Γ όσο και την ανάδειξη του κτηρίου, διατηρώντας και αναδεικνύοντας τον χαρακτήρα του.

Σύμφωνα με κείμενα από την εξέταση του θέματος στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου είχε παραπεμφθεί το θέμα από αντιδρώντες στην επένδυση, τα υπόστεγα Α Β και Γ της Πολεμικής Αεροπορίας, βρίσκονται στην περιοχή η οποία έχει ορισθεί ως Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής. Τα υπόστεγα έχουν κηρυχθεί μαζί με τα προσκτίσματα τους τα οποία ανήκουν στον αρχικό σχεδιασμό του συγκροτήματος και έχουν συνάρτηση με την στατική λειτουργία των κυρίως κτιρίων, τα οποία χαρακτηρίσθηκαν μνημεία βάσει των διατάξεων του αρχαιολογικού νόμου «διότι αποτελούν ειδικές κατασκευές ιδιαίτερης τεχνικής σημασίας με ιδιαίτερα βιομηχανικά και τεχνικά χαρακτηριστικά και είναι σημαντικά για τη μελέτη της ιστορίας της βιομηχανικής αρχιτεκτονικής στη χώρα μας». Στην ίδια περιοχή βρίσκεται και το κτήριο του πρώην Ανατολικού Αεροδρομίου Αθηνών, ένα από τα τελευταία έργα του αρχιτέκτονα Eero Saarinen, καθώς και το Αγγλικό υπόστεγο (Παγόδα) του πρώην αεροδρομίου, ένα μοναδικό κτίσμα αυτής της μορφής και κατασκευής για τον ελληνικό χώρο, επίσης χαρακτηρισμένα μνημεία.

Το Μητροπολιτικό πάρκο θα έχει επιμέρους χωρικές ενότητες που θα το συναπαρτίζουν που θα είναι: 1) το “Πάρκο Γλυπτικής”, σε περιοχή με λοφώδες ανάγλυφο στο κέντρο του Πάρκου, θέση ιδεώδη, κατά τους μελετητές, για την εγκατάσταση κήπου “με μεγάλης κλίμακας γλυπτά”, 2) η “Περιοχή Αθλητισμού”, η οποία θα φιλοξενεί παγκόσμιας εμβέλειας αθλητικές δραστηριότητες σε ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις και στην οποία θα τοποθετηθεί το ένα από τα έξι ψηλά κτίρια του ΜΠΕΑ, το μοναδικό του ΜΠΠΑ, που θα έχει το χαρακτήρα “Πολυδύναμου Κέντρου Πολλαπλών Λειτουργιών και Εκδηλώσεων”, 3) η “Περιοχή Εκθέσεων Ελληνικού”, η πλέον επίπεδη περιοχή του ΜΠΕΑ, όπου έχει ανεγερθεί το μνημειακό αρχιτεκτόνημα του Eero Saarinen, που θα αποτελεί τοπόσημο της περιοχής σε άμεση οπτική επαφή με την επιμήκη ζώνη του (τότε) διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης, 4) η “Περιοχή Εργοστασίου Αεροσκαφών”, όπου ευρίσκονται τα ιστορικά υπόστεγα αεροσκαφών, τα οποία προορίζονται να στεγάσουν το νέο Αεροπορικό Μουσείο, 5) η “Περιοχή του ρέματος των Τραχώνων για τη Φύση και το Περιβάλλον”, η οποία χαρακτηρίζεται από τη νέα ανοιχτή κοίτη αποκατάστασης του ρέματος, προορισμένη να δέχεται τα όμβρια σε νέους μόνιμους και εποχιακούς υποδοχείς - υδροβιοτόπους, με την πυκνότερη, ίσως, βλάστηση στο πάρκο, 6) η “Ολυμπιακή Πλατεία και Περιοχή Αστικής Καλλιέργειας”, όπου σχεδιάζεται η τοποθέτηση διαδραστικού υδάτινου στοιχείου, εντυπωσιακών, κατά τους μελετητές, διαστάσεων με καλλιεργήσιμες επιφάνειες όπου θα διδάσκονται παραδοσιακές μέθοδοι καλλιέργειας, και 7) το “Αττικό Τοπίο” με οικεία προς το ελληνικό τοπίο δέντρα, θάμνους και αγρωστώδη.

Η διατήρηση των σημείων αναφοράς της πρότερης χρήσης της περιοχής (τμήμα από τους διαδρόμους προσγείωσης - απογείωσης, μέρος του Ολυμπιακού συγκροτήματος, κτήριο Ανατολικού Αερολιμένα «Eero Saarinen», μαρίνα, χαρακτηρισμένα μνημεία - υπόστεγα Αεροπορίας) ήταν ένα από τα ζητούμενα. Τώρα έγινε ένα σημαντικό βήμα προς την εκτέλεση έργων στα συγκεκριμένα μνημεία που τόσα χρόνια είχαν αφεθεί στην τύχη τους.