Δημοσιεύτηκε η νέα ΚΥΑ: Ποιοι δικαιούνται τα 534 ευρώ τον Μάιο - Το νέο εργασιακό τοπίο

Ποιοι δικαιούνται τα 534 ευρώ τον Μάιο - Το νέο εργασιακό τοπίο

Τη δυνατότητα διατήρησης σε αναστολή μέχρι και τις 31 Μαΐου έως και του 60% των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους για επιχειρήσεις και εργοδότες που είτε πλήττονται σημαντικά από την κρίση, είτε επαναλειτουργούν, προβλέπει η κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας.

Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις στο διάστημα μεταξύ 18-31 Μαΐου στο πληροφοριακό σύστημα “Εργάνη” του υπ. Εργασίας, προκειμένου να ενημερώσουν για το προσωπικό του οποίου η σύμβαση θα παραμείνει σε αναστολή, με το ποσό ωστόσο που θα λάβουν αυτή την φορά οι δικαιούχοι να ανέρχεται στα 534 ευρώ αντί για τα 800 ευρώ, που αφορούσε η πρώτη περίοδο των 45 ημερών.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι εργαζόμενοι δεν οφείλουν να υποβάλουν αιτήσεις εκτός και αν χρειάζεται να τροποποιήσουν στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού ή του τόπου διαμονής τους. Οι αποζημιώσεις για το μήνα Μάιο θα καταβληθούν μεταξύ 5 και 10 Ιουνίου. 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, οι επιχειρήσεις χωρίζονται σε δύο διακριτές κατηγορίες. Εκείνη που αφορά όσες θα επαναλειτουργήσουν ή εξακολουθούν να πλήττονται βάσει των γνωστών ΚΑΔ του υπουργείου Οικονομικών και εκείνη που αφορά όσες θα παραμείνουν κλειστές και τον Μάιο με εντολή της κυβέρνησης. 

Στην πρώτη περίπτωση, των επιχειρήσεων που είτε πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, είτε επαναλειτουργούν κατόπιν άρσης της αναστολής λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής, επιτρέπεται η παράταση αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή μέχρι του ποσοστού 60% αυτών. Το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι κατ’ ανώτατο όριο τριάντα (30) ημέρες και πάντως όχι πέραν της 31 Μαΐου 2020.

Στο παράρτημα μάλιστα που συνοδεύει την ΚΥΑ περιλαμβάνεται μια σειρά επιχειρήσεων στις οποίες είναι δυνατή η παράταση αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους σε ποσοστό πάνω από το προβλεπόμενο του προβλεπομένου.

Τι ισχύει για όσες παραμένουν κλειστές

Στην δεύτερη περίπτωση, όσων επιχειρήσων θα συνεχίσουν να είναι κλειστές, παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας. Το ίδιο ισχύει και για εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που είχαν τεθεί σε αναστολή. Όταν παρέλθει το διάστημα παράτασης της αναστολής και η επιχείρηση επαναλειτουργήσει, τότε η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον χρόνο που υπολείπεται. Κατά το ίδιο μοντέλο που ίσχυε και για την πρώτη φάση των μέτρων, έτσι και τώρα, επιχειρήσεις-εργοδότες, για τις οποίες συνεχίζεται η αναστολή της λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής και για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται η ανωτέρω αναστολή της λειτουργίας τους, απαγορεύεται να προβούν σε απολύσεις. Εφόσον αυτές γίνουν, τότε η καταγγελία της σύμβασης θα θεωρείται άκυρη.

Ειδικά για τους εργαζόμενους σε κλειστές επιχειρήσεις η αποζημίωση ειδικού σκοπού για ολόκληρο τον Μάιο ορίζεται στα Μένει να διευκρινισθεί αν οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογίζονται επί των 534 ευρώ ή επί των μεικτών αποδοχών του εργαζομένου.

Επιχειρήσεις αυτές της κατηγορίες, όπου η αναστολή λειτουργίας συνεχίζεται κατά τον Μάιο με εντολή κρατικής αρχής, καλούνται να υποβάλλουν το ειδικό έντυπο με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών για την παράταση ή την ανάκληση αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους» στο «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εκεί θα πρέπει να αναφέρουν :

-Την συνέχιση αναστολής της λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής (βάσει ΚΑΔ, οριζόμενους από το Υπουργείο Οικονομικών, όπως ισχύουν κάθε φορά.

-Την αναλυτική λίστα με τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας συνεχίζουν να τελούν σε αναστολή.

-Τα αναλυτικά στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου, εφόσον έχουν επαγγελματική μίσθωση για την επιχειρηματική δραστηριότητα που έχει ανασταλεί.