7ος χρόνος, ημέρα 2188η
Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2021

Νέα ελληνική στρατηγική αντιμετώπισης στην πνευμονία απο COVID 19 μειώνει κατά 50% την ανάγκη για διασωλήνωση

Νέα ελληνική στρατηγική αντιμετώπισης στην πνευμονία απο COVID 19 μειώνει κατά 50% την ανάγκη για διασωλήνωση

Η έρευνα ελλήνων επιστημόνων με επικεφαλής τον καθηγητή παθολογίας- λοιμώξεων Ευάγγελο Γιαμαρέλλο πρόεδρο της ελληνικής Ομάδας Μελέτης της Σήψης οδήγησε στη δημιουργία μιας νέας στρατηγικής αντιμετώπισης η οποία μπορεί να μειώσει κατά 50% την ανάγκη διασωλήνωσης ασθενών με πνευμονία απο COVID 19 και άσχημη εξέλιξη εντός του νοσοκομείου.

Η στρατηγική αυτή η αντιμετώπιση αποτελείται απο δύο σκέλη: το πρώτο σκέλος είναι μία εξέταση αίματος όπου ανιχνεύεται ο δείκτης suPAR ο οποίος μπορεί να ξεχωρίσει με ακρίβεια 85% εκείνους τους ασθενείς που θα έχουνε άσχημη εξέλιξη δηλαδή που θα εμφανίσουν το υπερφλεγμονώδες σύνδρομο έχοντας εισαχθεί στο νοσοκομείο με ευρήματα τυπικής πνευμονίας.

Το δεύτερο σκέλος συνίσταται στην χορήγηση ενός γνωστού ανοσοτροποποιητικού φαρμάκου το οποίο δίνεται χρόνια για άλλα νοσήματα όπως για παράδειγμα για την ρευματοειδή αρθρίτιδα. Πρόκειται για την θεραπεία με τον βιολογικό παράγοντα Anakinra η οποία χρησιμοποιείται τώρα σε ένα νέο φαρμακευτικό πεδίο μειώνοντας κατά 64% τον κίνδυνο εξέλιξης νόσου, κατά 50% την ανάγκη για διασωλήνωση και κατά 55% τον κίνδυνο θανάτου.

Τα αποτελέσματα της μελέτης φάσης 3 δημοσιεύτηκαν στις αρχές Σεπτεμβρίου στο έγκυρο περιοδικό «nature science» και η ελληνική ερευνητική ομάδα τα έχει υποβάλλει στον ευρωπαϊκό οργανισμό φαρμάκων (EMA) για έγκριση δεδομένου ότι δεν πρόκειται για απλά ένα φάρμακο με στοχευμένη δράση στην COVID λοίμωξη αλλά για μία νέα στρατηγική αντιμετώπιση. Κι αυτό καθώς υπάρχει αφενός ο δείκτης που ανιχνεύεται με τεστ αίματος ο οποίος εντοπίζει τους κατάλληλους ασθενείς που θα ωφεληθούν και αφετέρου η φαρμακευτική αγωγή που θα βοηθήσει τους ασθενείς να αποφύγουν την ραγδαία επιδείνωση, την διασωλήνωση και το θάνατο.

Η εξέταση αίματος για τον δείκτη suPAR πραγματοποιείται ήδη στα ελληνικά νοσοκομεία και στα τμήματα επειγόντων περιστατικών όπου προσέρχονται περιπατητικοί ασθενείς για την έγκαιρη διαπίστωση εκείνων των ασθενών που ενδέχεται να παρουσιάσουν άσχημη εξέλιξη εντός του νοσοκομείου. Με την έγκριση του θεραπευτικού πρωτοκόλλου από τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές (ΕΜΑ) θα μπορεί η αγωγή με Anakinra να δίνεται επιπροσθέτως της λαμβανομένης αγωγής τους σε εκείνους τους ασθενείς όπου αναμένεται η επιδείνωση τους, για να αποφεύγεται η διασωλήνωση και να μειώνεται ο κίνδυνος θανάτου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα που κατατέθηκαν στον ευρωπαϊκό οργανισμό φαρμάκων (ΕΜΑ) πέρα της κατά 64% μείωσης των ασθενών που παρουσιάζουν εξέλιξη νόσου, κατά 50% μείωσης των ασθενών που χρήζουν διασωλήνωσης και κατά 55% μείωσης των θανάτων, υπάρχει επίσης μείωση στους ασθενείς που παρουσιάζουν long COVID συμπτώματα, μετά την ανάρρωση τους στο σπίτι.

Στην κλινική μελέτη οι επιλεχθέντες ασθενείς ήταν άνθρωποι που νοσηλεύονταν σε κλινική COVID με υποστήριξη με μάσκα οξυγόνου - όχι επεμβατικό αερισμό - και είχαν καθαρά ευρήματα πνευμονίας απο COVID-19.