ΓΔ: 907,08 7,66 (0,85 %)

Τζίρος: 81,54 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 2023η
Κυριακή, 16 Μαΐου 2021

ΓΔ: 907,08 7,66 (0,85 %)

Τζίρος: 81,54 εκατ. €   RT

Kαταρτίζεται το μεσοπρόθεσμο - Οι οδηγίες Σκυλακάκη

Kαταρτίζεται το μεσοπρόθεσμο - Οι οδηγίες Σκυλακάκη

Με βάση τα σημερινά δεδομένα δηλαδή πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ, καταρτίζει η ελληνική κυβέρνηση το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής για την περίοδο 2021-2024.

Ο υφυπουργός Δημοσιονομικής Πολιτικής Θεόδωρος Σκυλακάκης εξέδωσε χθες την εγκύκλιο για την κατάρτιση του Προγράμματος, δίνοντας οδηγίες για τη διαμόρφωση ενός βασικού σεναρίου, «χωρίς πρόσθετες παρεμβάσεις και νέες πολιτικές , πέραν εκείνων που έχουν θεσμοθετηθεί μέχρι σήμερα».  Οι όποιες αλλαγές θα γίνουν μετά τις σχετικές συνεννοήσεις της ελληνικής κυβέρνησης με τους Ευρωπαίους εταίρους και συγκεκριμένα για το εάν θα μειωθεί το πρωτογενές πλεόνασμα στα 2 ή 2,5% του ΑΕΠ και πότε.

Ως βασικό σενάριο ορίζεται η διενέργεια προβλέψεων εσόδων και εξόδων ανά έτος για όλη την περίοδο 2020-2024, λαμβάνοντας υπόψη τα κατωτέρω:

α. Τα πραγματοποιηθέντα μεγέθη του 2019,

β. την ενδεικτική εκτίμηση για τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (HICP), λαμβάνοντας υπόψη ότι ενδέχεται να επικαιροποιηθεί κατά την εκπόνηση του τελικού μακροοικονομικού σεναρίου.

γ. τις επικαιροποιημένες αποδόσεις των παρεμβάσεων δαπανών και εσόδων που ίσχυαν μέχρι τώρα,

δ. τη γνώση ή τις βάσιμες εκτιμήσεις περί διαφοροποιήσεων που είναι δρομολογημένες ή ιδιαίτερα πιθανό να συμβούν κατά τα επόμενα έτη,

Επομένως, το σενάριο βάσης είναι η προβολή της εξέλιξης των δημοσιονομικών μεγεθών των φορέων της γενικής κυβέρνησης, χωρίς πρόσθετες δημοσιονομικές παρεμβάσεις και νέες πολιτικές, πέραν εκείνων που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί μέχρι σήμερα.

Οι φορείς λοιπόν καλούνται να προβλέψουν έξοδα και έσοδα για όλη την περίοδο ως το 2024, και μάλιστα με ακρίβεια. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους επισυνάπτει πίνακα με τις οροφές δαπανών, με σημείο εκκίνησης τον προϋπολογισμό του 2020. Συνολικά, οι οροφές δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού το 2024 αναμένεται να φτάσουν τα 59,702 δισ ευρώ, έναντι 57,263 δισ ευρώ το 2020, σύμφωνα με τους υπολογισμούς κατά ESA, του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος. Ο υφυπουργός επισημαίνει, ότι αμέσως μετά την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου, οι οροφές για τα δύο πρώτα έτη καθίστανται δεσμευτικές για την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού των ετών αυτών.

Ταυτόχρονα ο κ. Σκυλακάκης εφιστά την προσοχή όλων των ενδιαφερόμενων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αλλά και την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου. Ζητείται αναλυτική καταγραφή όλων των στοιχείων εσόδων και εξόδων αλλά και το ύψος (stock) των συσσωρευμένων απλήρωτων υποχρεώσεων με διάκριση προς τρίτους και μη στο τέλος του προηγούμενου έτους, ακριβώς όπως κοινοποιείται και στην ΕΛΣΤΑΤ.  Συγκεκριμένα «στο ύψος των συσσωρευμένων οφειλών θα καταγράφονται όλες ανεξαιρέτως οι απλήρωτες υποχρεώσεις, ασχέτως αν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή όχι». Επίσης, θα γίνεται πρόβλεψη για το εκάστοτε ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων για κάθε έτος της περιόδου 2020-2024.

Σημειώνεται ότι οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και εκκρεμείς επιστροφές φόρου στο τέλος του περασμένου έτους ήταν στα επίπεδα των 2 δισ ευρώ.

Τέλος, ο υφυπουργός Οικονομικών προειδοποιεί τους φορείς της γενικής κυβέρνησης, ότι δεν πρέπει να ενσωματώνεται η υπόθεση αύξησης του προσωπικού λόγω νέων προσλήψεων, μετακινήσεων, μετατάξεων κτλ, καθώς οι σχετικές εκτιμήσεις γίνονται κεντρικά. Επιπλέον, οι φορείς καλούνται να υποβάλουν απολογιστικά στοιχεία προσλήψεων και μετατάξεων και αριθμού προσωπικού για τα έτη 2018 και 2019.