ΟΟΣΑ: Η μεγαλύτερη μείωση ΑΕΠ από την περίοδο της χρηματοπιστωτικής κρίσης

Η μεγαλύτερη μείωση ΑΕΠ από την περίοδο της χρηματοπιστωτικής κρίσης

Μείωση κατά 1,8% κατέγραψε το ΑΕΠ των χωρών του ΟΟΣΑ το πρώτο τρίμηνο του 2020 καθώς ο αντίκτυπος των μέτρων περιορισμού που εφαρμόστηκαν λόγω COVID-19 σε όλο τον κόσμο ήταν εμφανής. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πτώση από τη συστολή 2,3% το πρώτο τρίμηνο του 2009 στην καρδιά της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Μεταξύ των σημαντικότερων 7 χωρών, το ΑΕΠ μειώθηκε σημαντικά στη Γαλλία και την Ιταλία, όπου τα μέτρα περιορισμού ήταν πιο αυστηρά και εφαρμόστηκαν νωρίτερα (μείωση 5,8% και 4,7% αντίστοιχα, σε σύγκριση με το 0,1% και 0,3%, το προηγούμενο τρίμηνο).

Στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 3,8% και 3,3% αντίστοιχα, σε σύγκριση με αύξηση 0,1% και 0,2% το προηγούμενο τρίμηνο.

Το ΑΕΠ μειώθηκε επίσης στον Καναδά, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο (2,6%, 2,2% και 2% αντίστοιχα, σε σύγκριση με 0,1%, 0,1% και 0% το προηγούμενο τρίμηνο).

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πολλές πολιτείες εισήγαγαν μέτρα τύπου «Μένουμε Σπίτι» στα τέλη Μαρτίου, η συρρίκνωση του ΑΕγχΠ ήταν λιγότερο μεγάλη (1,2%, σε σύγκριση με 0,5% το προηγούμενο τρίμηνο).

Στην Ιαπωνία, όπου τα μέτρα περιορισμού ήταν λιγότερο αυστηρά, το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,9% το πρώτο τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση με το 1,9% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η ετήσια αύξηση του ΑΕΠ για την περιοχή του ΟΟΣΑ μειώθηκε στο 0,8% το πρώτο τρίμηνο του 2020, μετά από αύξηση 1,6% το προηγούμενο τρίμηνο. Μεταξύ των σημαντικότερων επτά οικονομιών, οι Ηνωμένες Πολιτείες σημείωσαν την υψηλότερη ετήσια ανάπτυξη (0,3%), ενώ η Γαλλία σημείωσε τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση (5,4%).