Έξι και μία οδηγίες για το επίδομα των ελεύθερων επαγγελματιών

Έξι και μία οδηγίες για το επίδομα των ελεύθερων επαγγελματιών

Μια ακόμη πλατφόρμα ανοίγει τις επόμενες μέρες και συγκεκριμένα την Μεγάλη Τρίτη η οποία θα βρίσκεται υπό την ομπρέλα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (aade.gr). Περισσότεροι από 750.000 ελεύθεροι αυτοαπασχολούμενοι και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως νομικής μορφής)  που απασχολούν έως και 5 άτομα προσωπικό μπορούν να υποβάλλουν αίτηση προκειμένου να λάβουν το επίδομα των 800 ευρώ.

Σημειώνεται ότι από την πλατφόρμα εξαιρούνται οι επιστήμονες οι οποίοι για το μήνα Απρίλιο δικαιούνται το voucher των 600 ευρώ εφόσον λάβουν μέρος στα επιδοτούμενα σεμινάρια τηλε-εκπαίδευσης. Η εν λόγω ομάδα θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση στην πλατφόρμα του υπουργείου Εργασίας.

Στην υπουργική απόφαση, η οποία θα εκδοθεί την ερχόμενη Δευτερά από τους υφυπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης κ. Βεσυρόπουλο και Τσακίρη, θα καθοριστούν οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια χορήγησης της έκτακτης ενίσχυσης ειδικού σκοπού και στους αυτοαπασχολούμενους και επαγγελματίες που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού.

Η απόφαση θα προβλέπει:

1. Δικαιούχοι των 800 ευρώ είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής. Θα εξαιρούνται μόνο οι ανώνυμες εταιρείες. Προϋπόθεση είναι οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων να απασχολούν έως πέντε άτομα προσωπικό.

2. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, η αποζημίωση των 800 ευρώ θα καλύπτει χρονικό διάστημα 45 ημερών, έως τις 30 Απριλίου

3.  Οσοι επαγγελματίες ή επιχειρήσεις έχουν υποβάλλει μηδενική δήλωση ΦΠΑ κατά τους τελευταίους έξι μήνες, δεν θα λάβουν το επίδομα των 800 ευρώ.

4. Σε περίπτωση εταιρείας, το επίδομα των 800 ευρώ  καταβάλλεται στον επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό του νομικού προσώπου. Αυτό σημαίνει ότι σε μια ομόρρυθμη εταιρεία, ή σε μια ετερόρρυθμη εταιρεία, δεν θα δοθεί το επίδομα των 800 ευρώ για κάθε εταίρο χωριστά αλλά μια φορά στο όνομα της επιχείρησης ανεξαρτήτως αν η ΟΕ, η ΕΕ έχουν περισσότερους από έναν εταίρους ή μετόχους.

5. Η καταβολή των 800 ευρώ θα γίνει μέσα στον Απρίλιο, πιθανότατα μετά το Πάσχα.

6. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μεταβούν στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και να συμπληρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία όπως στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και email) καθώς και τον IBAN.

7. Υπενθυμίζεται ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ανήκουν ττην κατηγορία των ειδικών επιστημόνων προβλέπεται πρόγραμμα τηλε-κατάρτισης, διάρκειας 30 ημερών, με αμοιβή 600 ευρώ η οποία επίσης θα καταβληθεί σε δύο δόσεις μέσα στον Απρίλιο με το ποσό των 400 ευρώ να δίνεται προκαταβολικά. Όπως προαναφέρθηκε δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν όλοι οι επιστήμονες – ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι εντάσσονται στους πιο κάτω βασικούς επιστημονικούς κλάδους:

- δικηγόροι ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή ή ασκούμενοι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές

- μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων

- οικονομολόγοι/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως

- εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων

- ιατροί όλων των ειδικοτήτων