Ελβαλχαλκόρ: Υπογραφή ομολογιακού δανείου ύψους 20 εκατ. ευρώ

Ελβαλχαλκόρ: Υπογραφή ομολογιακού δανείου ύψους 20 εκατ. ευρώ

Tην υπογραφή κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους είκοσι εκατομμυρίων ευρώ με την Τράπεζα Πειραιώς  με σκοπό την χρηματοδότηση για την κάλυψη τρεχουσών και ευρύτερων επιχειρηματικών αναγκών ανακοίνωσε η Ελβαλχαλκόρ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση το  δάνειο είναι διάρκειας δύο ετών με δυνατότητα παράτασης έως και δύο επιπλέον ετών και εκδίδεται στο πλαίσιο του Ν. 3156/2003 και του Ν. 4548/2018. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, και το άρθρο 2, παρ. 2 περίπτ. (ιγ) της υπ΄αριθμ. 3/347/12.7.2005 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την υπογραφή κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (ΕΥΡΩ 20.000.000) με την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», με σκοπό την χρηματοδότηση για την κάλυψη τρεχουσών και ευρύτερων επιχειρηματικών αναγκών. Το δάνειο είναι διάρκειας δύο ετών με δυνατότητα παράτασης έως και δύο επιπλέον ετών και εκδίδεται στο πλαίσιο του Ν. 3156/2003 και του Ν. 4548/2018.