Από σήμερα τρία πιστοποιητικά σε 2 λεπτά στον υπολογιστή μας

Από σήμερα τρία πιστοποιητικά σε 2 λεπτά στον υπολογιστή μας

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, γέννησης και ιθαγένειας σε λιγότερο από 2 λεπτά να έχουν οι πολίτες στον υπολογιστή τους από σήμερα καθώς τέθηκε σε σταδιακή λειτουργία η κεντρική πύλη gov.gr που παρέχει ψηφικοποιημένες τις δημοτολογικές και ληξιαρχικές πράξεις. Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν οι ληξιαρχικές πράξεις γάμου, σύμφωνου συμβίωσης, γέννησης και θανάτου.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα βήματα εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης και διευκόλυνσης των συναλλαγών μεταξύ δημόσιου και πολιτών, με τους τελευταίους να απαλλάσσονται από την γραφειοκρατεία δεκαετιών, το οποίο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το χαρακτήρισε ως πολύ σημαντική τομή που θα αναβαθμίσει την ασφάλεια των πιστοποιητικών, καθώς προβλέπει ψηφιακή σφραγίδα, μοναδικό αριθμό, κωδικό με τη μορφή μωσαϊκού (QR code) και μηχανισμό επαλήθευσης, ενώ εξαλείφεται η ανάγκη για 7 εκατομμύρια επισκέψεις σε Δημαρχεία και ΚΕΠ κάθε χρόνο.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό η ψηφικοποίηση θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου και περιλαμβάνει τρεις φάσεις: Η πρώτη φάση αφορά την ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών γεννήσεως, ιθαγένειας και οικογενειακής κατάστασης, τις οποίες παρέχει σήμερα ο «Ερμής». Στη δεύτερη φάση θα εκδίδονται ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου και συμφώνου συμβίωσης και στην τρίτη φάση το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών και η ληξιαρχική πράξη θανάτου.

Τα βήματα για τους πολίτες έχουν ως εξής: Είσοδος στο https://reg.services.gov.gr/ και χρήση των κωδικών πρόσβασης στο TaxisNet για να επιβεβαίωση των στοιχείων, ενώ για τον έλεγχο της εγκυρότητας ενός εγγράφου απαιτείται , είτε ο κωδικός επαλήθευσης του εγγράφου, είτε το QR code

Όλα τα πιστοποιητικά φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό επαλήθευσης με τον οποίο μπορεί να γίνει αναζήτηση του εγγράφου και επαλήθευση των περιεχομένων του.