7ος χρόνος, ημέρα 2156η
Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2021

Α. Σαββάκης: Η ορθή επιλογή πολιτικών, ευνοεί την ανάπτυξη

Α. Σαββάκης: Η ορθή επιλογή πολιτικών, ευνοεί την ανάπτυξη

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος από την έναρξη της πανδημίας υποστηρίζει την ορθή επιλογή των αναπτυξιακών πολιτικών για τη χώρα. Μάλιστα, είχαμε επισημάνει έγκαιρα ότι η «αναπτυξιακή μονομέρεια» βλάπτει και δημιουργεί μεγάλα προβλήματα, ειδικά σε περιόδους κρίσεων, όπως η χρηματοοικονομική και αυτή της πανδημίας.

Στο πλαίσιο ακριβώς αυτό, προτείνουμε να επανέλθει η μεταποίηση στην προτεραιότητα της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Αν μελετήσουμε τα ποσοτικά στοιχεία για τη μεταποίηση έτσι όπως αυτά αποτυπώνονται στην «Έκθεση Πισσαρίδη» θα διαπιστώσουμε τα εξής:

Την περίοδο 2008-2019 η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (ΑΠΑ) της μεταποίησης ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν 9,1% στην Ελλάδα, έναντι μέσου όρου 15,1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι πάγιες επενδύσεις της μεταποίησης την περίοδο 2008-2017 διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο σε 15% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας και σε ύψος στα 2,7 δις. €.

Οι Ελληνικές εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων το 2019 ανήλθαν στο 9,2% του ΑΕΠ, ενώ ο μέσος όρος για εννέα ευρωπαϊκές χώρες πληθυσμιακά συγκρίσιμες με την Ελλάδα (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δανία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Σουηδία και Τσεχία) ήταν 38,2%

Συνολικά, η συνεισφορά της βιομηχανίας στο ΑΕΠ της χώρας είναι περίπου στο 8%, γεγονός που κάνει σοβαρότερες τις κρίσεις όπως αυτή της πανδημίας λόγω του COVID-19 όσο και η προηγούμενη η χρηματοοικονομική. Σημειώνουμε, κι αυτό έχει αποδειχθεί, ότι χώρες με βιομηχανία η οποία εισέφερε στον σχηματισμό του ΑΕΠ περισσότερο από 15%, βίωσαν ηπιότερα τις παραπάνω κρίσεις, και σίγουρα όχι στην ένταση που τις βίωσε η Ελλάδα.

Κατά συνέπεια, το ερώτημα που προκύπτει είναι τι θα πρέπει να γίνει, ούτως ώστε η παραγωγική βάση της χώρας πραγματικά να ανασυγκροτηθεί και να δημιουργήσει νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, ειδικά στην Ελληνική Περιφέρεια.

Η απάντηση είναι η επαναφορά της μεταποίησης στην προτεραιότητα της αναπτυξιακής διαδικασίας. Αυτό μπορεί κατά τον ΣΒΕ να επιτευχθεί από τη θεσμοθέτηση ενός συνεκτικού πλέγματος δράσεων βιομηχανικής πολιτικής, το οποίο αποτελεί επιτακτική ανάγκη και ύψιστη πρόκληση, για την επόμενη δεκαετία.

Για μας στον ΣΒΕ, η άσκηση βιομηχανικής πολιτικής στη χώρα μας, τουλάχιστον την τελευταία εικοσαετία, κατά κοινή ομολογία, εξαντλείται στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων από την εκάστοτε κυβέρνηση. Αρκετές μάλιστα έρευνες επιβεβαιώνουν την απουσία συγκεκριμένης βιομηχανικής πολιτικής στη χώρα, ενώ ποσοτικά στοιχεία, όπως η διαρκής υποχώρηση του μεριδίου της μεταποίησης στο σχηματισμό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) και στην απασχόληση, ερμηνεύεται ως μια σαφής τάση αποβιομηχάνισης της Ελληνικής οικονομίας και μετασχηματισμού της σε μια οικονομία υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό οι φορείς υποστήριξης της μεταποίησης και της βιομηχανίας έχουμε πολλές ελπίδες οι προτάσεις μας για την επαναφορά της μεταποίησης στην πρώτη γραμμή υποστήριξης για την ανάπτυξη, να γίνουν πράξη.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) συνεχάρη τον Πρωθυπουργό της χώρας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη για την απόφασή του να συστήσει «Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας». Αποστολή της «Επιτροπής» είναι η διαμόρφωση, υλοποίηση, εποπτεία και αξιολόγηση της εθνικής βιομηχανικής πολιτικής.

Μετά την πρώτη συνεδρίαση της «Επιτροπής» έχει διαφανεί ότι μπορούμε να εργασθούμε σε ένα σχέδιο πραγματικής παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας και βιώσιμης αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας μας.

*Ο Αθανάσιος Σαββάκης είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (Σ.Β.Ε)