7ος χρόνος, ημέρα 2093η
Κυριακή, 25 Ιουλίου 2021

Πόσες εταιρείες αξίζουν σήμερα να είναι εισηγμένες στο ΧΑ;

Πόσες εταιρείες αξίζουν σήμερα να είναι εισηγμένες στο ΧΑ;
Φωτογραφία αρχείου
Eurokinissi

Τι θα γινόταν αν το Χρηματιστήριο επανεξέταζε αύριο όλους τους φακέλους των εταιρειών για την είσοδο τους σε αυτό; Από τις 157 εταιρείες πόσες θα περνούσαν το κατώφλι της Κύριας Αγοράς με βάση τα κριτήρια που έχει θέσει το Χρηματιστήριο; Συχνά πυκνά κάνουμε αυτόν τον έλεγχο ο οποίος μας δίνει μια γρήγορη πληροφόρηση για την ποιότητα των εισηγμένων εταιριών. Πρακτικά μιλάμε για την πλήρωση των βασικών προϋποθέσεων εισαγωγής που αφορούν τρεις κλεισμένες χρήσεις, την καθαρή θέση τη λειτουργική κερδοφορία και την ελεύθερη διασπορά. 

Θεωρούμε - αλλά δεν ορκιζόμαστε κιόλας - ότι όλες οι εξεταζόμενες εταιρίες έχουν διατυπωμένο και ψηφισμένο κώδικά εταιρικής διακυβέρνησης τον οποίο και εφαρμόζουν ευλαβικά.

Ξεκινάμε από τα… εύκολα: Το πρώτο κριτήριο για την είσοδο στην Κύρια Αγορά του ΧΑ είναι τα 3 εκατ. ευρώ στα ίδια κεφάλαια. Από τις 157 εταιρείες που εξετάστηκαν το 2019 πληρούσαν το κριτήριο οι 124. Επιπλέον 4 εταιρίες της Εναλλακτικής είχαν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τη μετάταξή τους στην Κύρια Αγορά έχοντας κεφάλαια άνω των 3 εκατ. ευρώ. Από τις 30 εταιρείες που αποκλείστηκαν οι 18 είχαν αρνητικά ίδια. Ο αριθμός των υποψήφιων εταιριών το 2020 μειώνεται κατά μία εταιρία.

Η απουσία τριών κλεισμένων οικονομικών χρήσεων πετάνε έξω την εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά Cairomezz το 2020 από την Κύρια Αγορά.

Οι εταιρείες που έχουν λειτουργικά κέρδη αθροιστικά άνω των 3 εκατ. ευρώ και θετικά λειτουργικά αποτελέσματα τις δύο τελευταίες χρήσεις κατεβάζουν τον αριθμό των εταιρειών στις 84. Με μια μικρή ελαστικοποίηση των κριτηρίων για τα έκτακτα αποτελέσματα φθάνουμε τις 91, το 2020 ήταν μια χρονιά που τα έκτακτα θα έκαναν απαγορευτική την είσοδο ακόμα και στα Ελληνικά Πετρέλαια. Προκύπτει ακόμα ότι οι εταιρίες της εναλλακτικής Αγοράς Alpha Trust, Performance, Euroxx και Doppler έχουν προϋποθέσεις εισόδου στην Κύρια Αγορά όταν αποφασίσουν να αυξήσουν την διασπορά τους με μια δημόσια προσφορά μετοχών.

Τελευταίο κριτήριο αποτελεί η διασπορά σαν ποσοστό επί του αριθμού των μετοχών που βρίσκεται σε κυκλοφορία. Το Χρηματιστήριο «ζητάει» ελάχιστη διασπορά 25% ή 15% για εταιρείες που έχουν μεγάλο μέγεθος. Από την κατάταξη άλλες 14 εταιρείες βγαίνουν εκτός λίστας κατεβάζοντας τον αριθμό των εισηγμένων που πληρούν τις προϋποθέσεις στις 75.

Η ποιότητα επομένως των εισηγμένων με βάση τα κριτήρια εισαγωγής δείχνει σημάδια επιδείνωσης. Βέβαια θα πρέπει να συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι το 2020 ήταν μια από τις χειρότερες χρονιές σε επίπεδο κερδοφορίας και ίσως το νούμερο έχει μια μικρή υπερβολή. Ακόμα κάποιες εισηγμένες πήραν ή αναμένεται να πάρουν αποφάσεις αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (ΕΛΓΕΚΑ, Ξυλεμπορία, Ευρωσύμβουλοι κλπ) που θα τις καταστήσουν επιλέξιμες για μια θεωρητική εισαγωγή.

Παρόλα αυτά το γεγονός ότι το μισό ταμπλό του ΧΑ παρουσιάζει αστοχίες είναι ένας ακόμα λόγος για να επισπευσθούν οι ενέργειες ανανέωσης του.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.