7ος χρόνος, ημέρα 2220η
Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021

ΟΠΑΠ: Το μεγαλύτερο dividend play στο χρηματιστηριακό ταμπλό

ΟΠΑΠ: Το μεγαλύτερο dividend play στο χρηματιστηριακό ταμπλό

Η επιλογή διανομής μετοχών αντί για μέρισμα (ή επιστροφή κεφαλαίου) είναι μια συχνή πρακτική που ακολουθούν πολλές εισηγμένες εταιρείες στο εξωτερικό. Για όσες εταιρείες βρίσκονται σε φάση επενδύσεων και η ρευστότητα είναι σημαντική για τη διατήρηση της μόχλευσης του ισολογισμού σε επίπεδα που εξασφαλίζουν φθηνή χρηματοδότηση, η επιλογή της διανομής μετοχών έναντι μιας χρηματικής διανομής είναι ένα εργαλείο που εξυπηρετεί δύο στόχους: Κρατάει ευχαριστημένο τον μέτοχο και διατηρεί τα μετρητά στον ισολογισμό.

Η επανεπένδυση των μερισμάτων (κατά το ελληνικότερον scrip dividend) είναι μια έμμεση αύξηση κεφαλαίου και ως τέτοια απαιτεί το σύνηθες διαδικαστικό που ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις: Απόφαση Γενικής Συνέλευσης και διατυπωμένους όρους της αύξησης.

Στο Ελληνικό Χρηματιστήριο η δυνατότητα του scrip dividend χρησιμοποιείται κατά κόρον σαν πρακτική από τον ΟΠΑΠ. Από το 2019 η εταιρεία δίνει τη δυνατότητα στους μετόχους της να επιλέγουν σε τι μορφή θα λάβουν τις χρηματικές διανομές και αισίως αύριο φθάνουμε στην έναρξη της πέμπτης διαδικασία επιλογής.

Αν οι μέτοχοι επιθυμούν μετρητά δεν χρειάζεται να κάνουν και πολλά πράγματα, υπάρχει μια ημερομηνία αποκοπής και μια ημερομηνία πληρωμής. Ο μέτοχος θα πληρωθεί την αξία του μερίσματος αυτόματα στον χρηματιστηριακό κωδικό του μείον τον σχετικό φόρο 5%.

Αν ο μέτοχος επιλέξει την επιλογή πληρωμής με μετοχές του ΟΠΑΠ τότε θα πρέπει να περιμένει να δει τι αριθμό μετοχών θα λάβει και να συμπληρώσει μια σχετική φόρμα που θα ενημερώνει για την πρόθεση του.

Η διαδικασία υπολογισμού των αριθμών των μετοχών που θα λάβει βασίζεται στον μεσοσταθμικό μέσο όρο τιμών των πέντε συνεδριάσεων (που σημαίνει ότι στον υπολογισμό μπαίνει και ο συναλλακτικός όγκος της κάθε ημέρας) που ακολουθούν δύο ημέρες μετά την αποκοπή του μερίσματος.

Η χρηματική αξία αγοράς αναπροσαρμόζεται για το καθαρό αποτέλεσμα του μερίσματος μείον τους φόρους μερισμάτων ενώ υπάρχει έκπτωση 3% επί της μεσοσταθμικής τιμής. Το κόστος της συγκέντρωσης κεφαλαίου το αναλαμβάνει η εταιρεία αφού όπως είπαμε πρόκειται για μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Μετά από τέσσερις αποκοπές μερισμάτων και επιστροφών κεφαλαίου υπάρχει πλέον αρκετό παρελθόν για να αξιολογηθούν οι δύο επιλογές. Οι μέτοχοι που επέλεξαν να εισπράξουν όλα τις χρηματικές διανομές σε μετρητά από το 2019 και μετά πήραν 2,3 ευρώ ανά μετοχή.

Με τιμή προ αποκοπής του πρώτου μερίσματος του 2019, στο οποίο υπήρχε δυνατότητα επιλογής, προκύπτει μια μερισματική απόδοση 22,8% συν την άνοδο της τιμής της μετοχής: Αθροιστικά ο μέτοχός που προτίμησε τα μετρητά είναι κερδισμένος κατά 55%.

Όσοι επέλεξαν να πάρουν μετοχές θα έβλεπαν το χαρτοφυλάκιο τους να αυξάνεται σε αριθμό τεμαχίων κατά 24,3%. Η μεγάλη απόκλιση ωστόσο έρχεται στη διαφορά της τιμής που έχει ο ΟΠΑΠ: Οι νέες μετοχές και η διαφορά στην τιμή διαμορφώνουν απόδοση 66,8%, αισθητά καλύτερη από την επιλογή των μετρητών.

Ο ΟΠΑΠ είναι αυτή τη στιγμή το ισχυρότερο dividend play της αγοράς με ορατές υψηλές αποδόσεις για τα επόμενα οκτώ χρόνια τουλάχιστον. Το υφιστάμενο πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος λήγει το 2023 και ο μέγιστος αριθμός μετοχών που μπορούν να εκδοθούν είναι 150.000.000 εκατομμύρια μετοχές.

Ως τώρα από τις τέσσερις μερισματικές διανομές έχουν εκδοθεί περί τα 32.155.953 νέες μετοχές, υπάρχει επομένως μπροστά αρκετός χρόνος και χώρος για τη συνέχιση της πρακτικής της επανεπένδυσής των μερισμάτων.

Ενδιαφέρον τέλος, παρουσιάζει και η συμμετοχή των μετόχων στην επανεπένδυση των μερισμάτων. Στην περίοδο με τη μεγαλύτερη συμμετοχή (1 ευρώ επιστροφή κεφαλαίου) συμμετείχαν 2900 μέτοχοι, σχεδόν το 56% του συνόλου των μετόχων του ΟΠΑΠ.

Αν οι προσδοκίες του επενδυτή είναι θετικές για την Αγορά η επανεπένδυση των μερισμάτων πολλαπλασιάζει την απόδοση του και μειώνει το κίνδυνο απομείωσης από την αυξημένη συμμετοχή του υπόλοιπου μετοχολογίου. Κάποια στιγμή βέβαια πρέπει και ο επενδυτής να πηγαίνει ταμείο…

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.