Μικρά κέρδη στην αγορά των Crypto. Υψηλότερα των $16.650 το Bitcoin, προς τα $1.210 κινείται το Ethereum.

Μικρά κέρδη στην αγορά των Crypto. Υψηλότερα των $16.650 το Bitcoin, προς τα $1.210 κινείται το Ethereum.