field_kentriki_fotografia
Ο Σταθμός LNG Αλεξανδρούπολης αντίβαρο στην ενεργειακή επιρροή της Τουρκίας στα Βαλκάνια

Ένα από τα πολλά οφέλη του νέου Σταθμού LNG που σχεδιάζεται ανοικτά της Αλεξανδρούπολης είναι ότι προσφέρει ενεργειακή ασφάλεια στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια, και ευρύτερα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αντιπροσωπεύοντας μία νέα πύλη εισόδου ικανή να τροφοδοτήσει τις αγορές της περιοχής με φυσικό αέριο το οποίο δεν διέρχεται από τουρκικά εδάφη.

Ο Σταθμός θα μπορεί να υποδεχτεί LNG από κάθε γωνιά του κόσμου, μειώνοντας έτσι, σημαντικά την ενεργειακή εξάρτηση της Ελλάδας και των βαλκανικών χωρών από την Τουρκία, από το έδαφος της οποίας διέρχονται οι βασικοί αγωγοί που τροφοδοτούν μέχρι σήμερα την ΝΑ Ευρώπη με φυσικό αέριο.

To Τερματικό Αλεξανδρούπολης που υλοποιείται από την Gastrade, έχει διπλή στρατηγική αξία για τη χώρα μας: Αφενός συμβάλλει στην αναβάθμιση της γεωστρατηγικής θέσης της Ελλάδας καθιστώντας τη χώρα μας hub φυσικού αερίου σε όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αφετέρου, μειώνοντας την εξάρτηση από το Ρωσικό και το Αζέρικο φυσικό αέριο το οποίο διέρχεται μέσα από την Τουρκία, αλλάζει τις ενεργειακές ισορροπίες στα Βαλκάνια αποδυναμώνοντας την επιρροή της γειτονικής χώρας στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Σταθμός αποτελείται από μια πλωτή μονάδα (FSRU) που θα έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει 170.000 κ.μ. LNG και να επαναεριοποιεί 5,5 δισ. κ.μ. φυσικού αερίου το χρόνο και η οποία θα συνδέεται με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου μέσω ενός συστήματος αγωγών συνολικού μήκους 28 χλμ. Θα μπορεί έτσι, να τροφοδοτήσει ανά πάσα στιγμή της χώρες της Βαλκανικής αλλά και βορειότερα, ενισχύοντας σημαντικά την ασφάλεια εφοδιασμού, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα την Ευρωπαϊκή ενεργειακή στρατηγική για διαφοροποίηση των οδεύσεων φυσικού αερίου.

Στρατηγικά τοποθετημένο στο σταυροδρόμι του Νότιου και του Κάθετου Διαδρόμου, το FSRU Αλεξανδρούπολης θα μπορεί να υποδέχεται το αέριο από τα πλούσια κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου, του Ισραήλ και της Αιγύπτου, το οποίο στη συνέχεια θα μεταφέρεται μέσω αγωγών και πλοίων, στις αγορές των Βαλκανίων, αλλά και της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης παρακάμπτοντας την Τουρκία.

Παράλληλα, ο Σταθμός, που αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργικός εντός του πρώτου εξαμήνου του 2023, συμπληρώνει και υποστηρίζει τη βιωσιμότητα του διασυνδετήριου Αγωγού Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB), ενώ βρίσκεται σε πλήρη συνέργεια με τις υπόλοιπες υφιστάμενες και σχεδιαζόμενες στρατηγικές ενεργειακές υποδομές της περιοχής, όπως ο διασυνδετήριος αγωγός Βουλγαρίας – Σερβίας, ο ΤΑΡ, καθώς και με τις επεκτάσεις της υπόγειας αποθηκευτικής ικανότητας φυσικού αερίου στη ΝΑ Ευρώπη.

Τα επόμενα χρόνια λοιπόν, η Ελλάδα μπορεί να γίνει το κέντρο ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποδοχής, αποθήκευσης και μεταφοράς φυσικού αερίου περιορίζοντας την ενεργειακή της εξάρτηση, αλλά και εκείνη των βαλκανικών χωρών, από την Τουρκία. Αυτή η εξέλιξη, σε συνδυασμό με την προοπτική μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω δεξαμενόπλοιων από την Αίγυπτο και μάλιστα με μειωμένο κόστος λόγω της εγγύτητας του FSRU Αλεξανδρούπολης με τα τερματικά στις ακτές της Αιγύπτου, είναι βέβαιο ότι θα επιφέρει ριζικές ανακατατάξεις στη μεγάλη εικόνα του ενεργειακού χάρτη όδευσης του φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή.

Πολύ σημαντικό είναι ότι έχει ήδη επιβεβαιωθεί η οικονομική και εμπορική βιωσιμότητα του Σταθμού στο Market Test του περασμένου Μαρτίου, δικαιώνοντας πανηγυρικά τις προσδοκίες, με τις προσφορές από ελληνικές και διεθνείς εταιρείες για δέσμευση δυναμικότητας στο FSRU να υπερβαίνουν τα 2,6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου κατ’ έτος, ποσότητα που καλύπτει το 50% της δυναμικότητας του Τερματικού, για τα πρώτα δέκα χρόνια λειτουργίας του.

Για όλους αυτούς τους λόγους, το FSRU Αλεξανδρούπολης έχει τη διαχρονική στήριξη της Ελληνικής Πολιτείας, η οποία το έχει εντάξει στο νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα ως έργο εθνικής προτεραιότητας. Αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία συμμετέχει στη χρηματοδότησή του ως έργο Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI). Τον Σταθμό στηρίζει επίσης, έμπρακτα η Βουλγαρία, η οποία μάλιστα συμμετέχει και στο μετοχικό κεφάλαιο της Gastrade με 20%, μέσω της BULGARTRANSGAZ - Διαχειριστή του Βουλγαρικού Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ενώ σημαντικό ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει τόσο η Βόρεια Μακεδονία όσο και η Ρουμανία.

Οι χώρες των Βαλκανίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουν στον νέο Σταθμό ένα μείζον ενεργειακό έργο που θα συμβάλλει αποφασιστικά στην οικονομική ανάπτυξη και την ενεργειακή ασφάλεια της ΝΑ Ευρώπης, περιορίζοντας την εξάρτηση από ένα κράτος ταραξία, όπως εξελίσσεται η Τουρκία τα τελευταία χρόνια.