Παράγουν μίσος
Καλημέρα κύριε Πρόεδρε

Παράγουν μίσος

Οι πολιτικοί σας αντίπαλοι, κύριε Πρόεδρε, επένδυσαν πολιτικά σε ποινικές υποθέσεις. Και δεν αισθάνονται υποχρεωμένοι να αναθεωρήσουν την τακτική τους ούτε τώρα…

Παράγουν μίσος. Αυτή είναι η προσφορά τους στην κοινωνία. Και αυτό πρέπει να αναδειχτεί. Αρκετά με το «υπεράνω»! Θα πρέπει να έρθουν αντιμέτωποι με τις επιλογές τους και με τις πρακτικές τους.

Ο φιλελεύθερος