Η Ανάσταση
Καλημέρα κύριε Πρόεδρε

Η Ανάσταση

Η χώρα μας, κύριε πρόεδρε, σταυρώθηκε με τη χρεοκοπία. Κυριολεκτικώς! Και πλήρωσε έτσι τα κρίματα του δυτικού κόσμου. Κι ύστερα έρχεται η Ανάσταση; 

Όχι απαραίτητα! Κι αυτό το μήνυμα πρέπει να περάσει στους ψηφοφόρους. Ότι στον πραγματικό κόσμο της Οικονομίας η νύκτα μπορεί να είναι βαθιά και να διαρκέσει πολύ. Το 2015 είναι κοντινό, όταν κόντεψαν να χαθούν όλα...  

O φιλελεύθερος