Χρήματα στους νέους
Καλημέρα κύριε Πρόεδρε

Χρήματα στους νέους

Είναι σωστό να δίνει μία κυβέρνηση χρήματα στους νέους ανθρώπους, κύριε Πρόεδρε. Θα προτιμούσαμε, όμως, οι πόροι αυτοί να κατευθυνόντουσαν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων ανθρώπων.

Τα επιδόματα κάνουν χαρούμενους αυτούς που τα παίρνουν για εκείνη και μόνο την στιγμή. Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας είναι μια πιο ορθότερη πολιτικά πράξη και αφήνει ένα πιο ουσιαστικό αποτύπωμα στην κοινωνία.

Ο φιλελεύθερος