Τρεις οι «μνηστήρες» για το διαγωνισμό του υπ. Οικονομίας

Τρεις οι «μνηστήρες» για το διαγωνισμό του υπ. Οικονομίας

Τρεις εταιρείες, η Grant Thornton ΑΕ RANT THORNTON ΑΕ, η Ακρώνυμο Μελετητική ΕΠΕ και η ΕΤΑΜ ΑΕ Συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών καλούνται να υποβάλουν προσφορές στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την υλοποίηση της πράξης, με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού για την οργάνωση και έναρξη λειτουργίας των Κέντρων Ενημέρωσης Δανειοληπτών».

Αυτό αναφέρει απόφαση του ειδικού γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Γιώργου Ιωαννίδη, που δημοσιεύεται σήμερα στο Διαύγεια.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 50.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και 61.500 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Η κατάθεση των προσφορών των ενδιαφερομένων, με ισχύ τουλάχιστον 4 μηνών, θα πραγματοποιηθεί στις 8-1-2016 και ώρες από 9.00 π.μ. έως 12.00 μ.μ., στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», Θεοφιλοπούλου 18 και Μεναίχμου, Τ.Κ. 11743, 1ος όροφος, Γραφείο πρωτοκόλλου.

Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ώρα 12.30 στην ίδια διεύθυνση, την ίδια μέρα.

Η τελική επιλογή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με αιτιολογημένη απόφαση του ειδικού γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π., ύστερα από γνωμοδότηση τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών που θα συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ