Θετικό χαρακτηρίζει το ν/σ για τα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια ο ΟΠΕΜΕΔ, αλλά προτείνει βελτιώσεις

Θετικό χαρακτηρίζει το ν/σ για τα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια ο ΟΠΕΜΕΔ, αλλά προτείνει βελτιώσεις

Ως θετικό βήμα χαρακτηρίζει το νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης των «κόκκινων» επιχειρηματικών δανείων, ο Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ), αλλά θεωρεί ότι είναι αναγκαίες οι βελτιώσεις τριών σημείων του, προκειμένου να αποφευχθούν στην πράξη πιθανά προβλήματα.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, ο ΟΠΕΜΕΔ αναφέρει ότι το νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων, το οποίο τέθηκε ήδη σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, είναι μία «πολύ σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία, που αποσκοπεί ευθέως στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας», καθώς μάλιστα «διαθέτει θετικό περιεχόμενο, ορθή στόχευση και παρά τις επί μέρους ατέλειες ή ασάφειες του, κινείται προς την ορθή κατεύθυνση, καθώς αποσκοπεί στη διαχείριση ενός μείζονος οικονομικού και κοινωνικού ζητήματος, με όρους σύγχρονους και λειτουργικούς, χωρίς την πολυτελή και χρονοβόρο δικαστική διαδικασία».

Παρ' όλα αυτά, ο Οργανισμός τονίζει ότι το εν λόγω νομοσχέδιο «περιέχει ορισμένες, μάλλον άστοχες διατάξεις, οι οποίες είτε στερούνται πρακτικής χρησιμότητας, είτε ενδέχεται να δημιουργήσουν στην πράξη μεγαλύτερα προβλήματα από εκείνα που προσπαθούν να επιλύσουν».

Στο πλαίσιο της ανάρτησης του νομοσχεδίου προς διαβούλευση, ο ΟΠΕΜΕΔ υπέβαλλε ήδη τις επίσημες θέσεις του, με σκοπό την τροποποίηση και βελτίωση των διατάξεων εκείνων που κατά τις απόψεις του θα δημιουργήσουν προβλήματα στην πράξη.

Στο πλαίσιο αυτό ο Οργανισμός επισημαίνει τα εξής σημεία που πρέπει να βελτωθούν στο επίμαχο νομοσχέδιο: 1

1) Οι διαμεσολαβητές να προέρχονται αποκλειστικά από τον κατάλογο των διαμεσολαβητών του υπουργείου Δικαιοσύνης.

2) Την άρση του αδικαιολόγητου ποσοτικού περιορισμού των διαμεσολαβητών- συντονιστών σε συγκεκριμένους αριθμούς ανά περιφέρεια.

3) Την άρση του αδικαιολογήτου περιορισμού πρόσβασης επιχειρήσεων στον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης, όπως και την άρση του αποκλεισμού των ελευθέρων επαγγελματιών και

4) Την καθιέρωση της επικύρωσης του πρακτικού συμφωνίας των μερών με διάταξη του προέδρου του δικαστηρίου, χωρίς δικάσιμο και όχι πολυμελή δικαστική σύνθεση.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΟΠΕΜΕΔ, Παναγιώτης Πικραμμένος, με αφορμή την δημόσια διαβούλευση του εν λόγω νομοσχεδίου, δήλωσε τα εξής:

«Απώτερος στόχος του νομοσχεδίου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων, είναι, αφενός η εξυγίανση των επιχειρήσεων και της οικονομίας συνολικά, αφετέρου η εξασφάλιση της βιωσιμότητάς τους. Ο ΟΠΕΜΕΔ, με κύριο γνώμονα τη βελτίωση του σχεδίου νόμου, βρίσκεται σε συνεργασία με την κυβέρνηση, υποβάλλοντας τις επίσημες θέσεις του, προκειμένου να διασφαλίσει τα δικαιώματα των οφειλετών, να συμβάλει στην πραγματική ανάπτυξη της οικονομίας και να καταστήσει τον υπό διαβούλευση μηχανισμό περισσότερο αξιόπιστο, αποτελεσματικό και ταχύ».

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ