Το Πρόγραμμα Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας θα απονέμει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (Integrated Master)

Το Πρόγραμμα Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας θα απονέμει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (Integrated Master)

Μετά από την επιτυχή διαδικασία αξιολόγησης από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), το Πρόγραμμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας πέτυχε πιστοποίηση ως Ενιαίο και Aδιάσπαστο Μάστερ (Integrated Master). Η διάρκεια του Προγράμματος σπουδών θα είναι 5ετής (300ECTS).

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας καθίσταται το τρίτο Πανεπιστήμιο μετά το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Πατρών που θα προσφέρει τον συγκεκριμένο τίτλο σε Ελλάδα και Κύπρο.

Το νέο πρόγραμμα σπουδών συμβαδίζει με τις τρέχουσες τάσεις και ανάγκες της φαρμακευτικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Παρέχει ισχυρή και ισορροπημένη γνώση βασισμένη στο σύνολο του φάσματος των φαρμακευτικών επιστήμων και των επιστημών υγείας, προκειμένου οι απόφοιτοι/ες να αποκτούν τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτεί η φαρμακευτική και να αποτελούν τον κρίσιμο και χρήσιμο κρίκο στην αλυσίδα της υγειονομικής περίθαλψης.

Το Πρόγραμμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι αφοσιωμένο στην εκπαίδευση επιστημόνων φαρμακοποιών, οι οποίοι/ες παρέχουν υψηλής ποιότητας, τεκμηριωμένη, διεπαγγελματική, ασθενοκεντρική φαρμακευτική φροντίδα και προάγουν τη δημόσια υγεία.

«Στα 10 χρόνια λειτουργίας του έχει αναγνωριστεί για τον ηγετικό του ρόλο στην εκπαίδευση Φαρμακοποιών και έχει γίνει γνωστό για την ακαδημαϊκή του αριστεία. Οι απόφοιτοι/ες του προγράμματος είναι ιδιαίτερα αναγνωρίσιμοι/ες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, τόσο στο επαγγελματικό, όσο και στο ακαδημαϊκό πεδίο», δήλωσε ο ∆ρ. Χρίστος Πέτρου, Αναπληρωτής Καθηγητής και Συντονιστής του Προγράµµατος Φαρµακευτικής. «Το Πρόγραμμα Φαρμακευτικής έχει καταστεί ερευνητικός πόλος στον τομέα των βιοδραστικών ενώσεων διαθέτοντας τεχνολογία επιστημονικής αιχμής, ενισχύοντας έτσι την διασύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση», κατέληξε ο Δρ. Πέτρου.