"Πράσινο φως" από το Ελεγκτικό για το ΣΔΙΤ για τα απορρίμματα Πελοπονήσσου

"Πράσινο φως" από το Ελεγκτικό για το ΣΔΙΤ για τα απορρίμματα Πελοπονήσσου

Ανοίγει ο δρόμος για ένα μεγάλο έργο ΣΔΙΤ αυτό της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του liberal.gr, το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε, τη σύμβαση ΣΔΙΤ για τις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων  προϋπολογισμού 150 εκατ. Ευρώ στο οποίο ανάδοχος είναι η Τέρνα Ενεργειακή.

Σημειώνεται ότι για το συγκεκριμένο ΣΔΙΤ, έχουν ήδη υπάρξει δύο θετικές γνωμοδοτήσεις από το ΣΤΕ και ουσιαστικά η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι μια ακόμη επικύρωση της ορθότητας της διαδικασίας όπως έχει αυτή ακολουθηθεί για την δημοπράτηση του έργου.

Για την ιστορία θα πρέπει να αναφέρουμε ότι από τα 150 εκατ. Ευρώ προϋπολογισμό τα 65 εκατ. αφορούν επιδότηση μέσω ΕΣΠΑ, ενώ τα υπόλοιπα είναι ιδιωτικά ή τραπεζικά κεφάλαια που καλείται να βάλει ο ανάδοχος για την δημιουργία 3 εργοστασίων, 3 ΧΥΤΗ και 2 σταθμών μεταφόρτωσης.

Το αντικείμενο της σύμπραξης είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία των υποδομών της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για χρονικό διάστημα 28 ετών, με σκοπό την πλήρωση των περιβαλλοντικών στόχων που έχουν τεθεί από τις Κοινοτικές Οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση στερεών αστικών απορριμμάτων.

Ο ανάδοχος έχει εξασφαλίσει την γη μέσω αγοράς, έχει από το τέλος του 2014 επιτύχει την περιβαλλοντική οριοθέτηση του έργου με 181 γνωμοδοτήσεις και το gate fee (τελική επιβάρυνση πολίτη μέσω δημοτικών τελών) που έχει δοθεί είναι 65 ευρώ τον τόνο.

Το πρόβλημα που έχει προκύψει και δεν έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση και επί του οποίου απεφάνθη το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι αν είναι καθ'' όλα νόμιμη η διαγωνιστική διαδικασία.

Ωστόσο στο συγκεκριμένο έργο υπάρχουν διαφωνίες από την πλευρά του υπουργείου Περιβάλλοντος. Ο αρμόδιος υπουργός Γιάννης Τσιρώνης είχε δηλώσει πως ο σχεδιασμός δεν είναι συμβατός με τον νέο εθνικό σχεδιασμό (ΕΣΔΑ) για τα σκουπίδια.

Επιχείρημα το οποίο δεν ίσχυσε στην περίπτωση του ΣΔΙΤ της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης το οποίο υπεγράφη τον Ιούνιο του 2015 με την ΑΚΤΩΡ, και είναι ήδη  σε φάση κατασκευής έχοντας ολοκληρωθεί περισσότερο από 20%.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την μη υπογραφή της σύμβασης πολλαπλά καθώς η περιοχή της Πελοποννήσου έχει τις περισσότερες ανοιχτές χωματερές στην Ελλάδα (32 από τις συνολικά 58),και  δαπανούνται σήμερα κατά μέσο όρο 100 ευρώ ανά τόνο από τις τοπικές κοινωνίες χωρίς να τηρείται κανένας περιβαλλοντικός κανόνας, έναντι των 65 ευρώ ανά τόνο που έχει δεσμευθεί ο ανάδοχος...

Την ίδια ώρα η Ελλάδα πληρώνει πρόστιμο 10 εκατ. Ευρώ το εξάμηνο για τις ανοιχτές χωματερές.

Να σημειωθεί δε ότι ο περιφερειακός σχεδιασμός της Πελοποννήσου με τον οποίο είναι πλήρως εναρμονισμένο το έργο είναι πλήρης και απόλυτα εναρμονισμένος με την Κοινοτική Οδηγία την οποία επικαλούνται και από το Υπουργείο.

Το ΣΔΙΤ, εφόσον υπογραφεί η σύμβαση θα αποφέρει 600 θέσεις εργασίας στην φάση κατασκευής και 150 τουλάχιστον μόνιμες θέσεις για τα επόμενα 25 έτη, ενώ όπως σημειώνουν πηγές του liberal.gr ο ανάδοχος θα πληρώνεται με βάση την καλή και άρτια λειτουργία του έργου κατά το σύνολο της σύμβασης, η οποία γίνεται στη βάση της συνεχούς επίτευξης των περιβαλλοντικών όρων και της τήρησης και των υπόλοιπων  όρων αυτής.

Εφόσον προχωρήσει η σύμβαση για το συγκεκριμένο έργο, σειρά παίρνουν τα ΣΔΙΤ της Ηπείρου με προυπολογισμό 60 εκατ. Ευρώ και των Σερρών  με προϋπολογισμό 40 εκατ. ευρώ τα οποία είναι σε αντίστοιχη φάση ωρίμανσης με ανάδοχο την Κ/Ξ των Intrakat, Αρχιρόδον και Envitec και έχουν επίσης  περιβαλλοντική αδειοδότηση.