Το Πανεπιστήμιο Πειραιά διαψεύδει δημοσιεύματα σχετικά με τον ΥπΕξ Ν. Κοτζιά

Το Πανεπιστήμιο Πειραιά διαψεύδει δημοσιεύματα σχετικά με τον ΥπΕξ Ν. Κοτζιά

«Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς είναι υπερήφανο που έχει στους κόλπους του επιστήμονες υψηλού επιπέδου, όπως ο κ. Κοτζιάς, οι οποίοι προσφέρουν υψηλού επιπέδου διδακτικό και ερευνητικό έργο, με σταθερή παρουσία στο γόνιμο δημόσιο διάλογο, που υπερασπίζονται τις ακαδημαϊκές αξίες και στοχεύουν σταθερά στην εξωστρέφεια και αριστεία», τονίζεται που εξέδωσε το Πανεπιστήμιο Πειραιά με αφορμή δημοσιεύματα, «αλλά και προφορικά ερωτήματα σχετικά με την πανεπιστημιακή ιδιότητα του υπουργού των Εξωτερικών της χώρας και καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς καθηγητή κ. Νίκο Κοτζιά».

Στην ανακοίνωση, που υπογράφουν ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ο κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών και ο πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, σημειώνεται ότι «ο κ. Κοτζιάς εξελέγη ομοφώνως καθηγητής πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο "Πολιτικές Θεωρίες των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών" και η πράξη διορισμού του δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 662 τ.Γ΄/18-7-2008» και επισημαίνεται ότι το εκλεκτορικό σώμα που τον εξέλεξε αποτελείτο από διακεκριμένους και αρμόδιους πρωτοβάθμιους καθηγητές από διάφορα ελληνικά πανεπιστήμια, και «η όλη διαδικασία υπήρξε απολύτως σύννομη και με βάση την ακαδημαϊκή δεοντολογία». «Ως είθισται και υποχρεούται, το εκλεκτορικό σώμα και η εισηγητική επιτροπή αξιολόγησαν διεξοδικά τις σπουδές, το συνολικό έργο του τότε υποψηφίου κ. Κοτζιά, ήτοι το διδακτικό και ερευνητικό, όχι μόνον στην Ελλάδα, αλλά και σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, ειδικότερα το αναγνωρισμένο διδακτικό και ερευνητικό έργο του στα Πανεπιστήμια Μαρβούργου, Χάρβαρντ και Οξφόρδης, το συνολικό συγγραφικό έργο του, καθώς και τη συναφή επαγγελματική του εμπειρία (εμπειρογνώμων πρεσβευτής-σύμβουλος Α΄ στο ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών)».

Αναφέρεται ακόμη ότι μετά τον διορισμό του ο καθηγητής κ. Κοτζιάς επιτέλεσε τα διδακτικά, ερευνητικά και διοικητικά καθήκοντά του με απόλυτη συνέπεια, αφοσίωση και αποτελεσματικότητα «η δε διδακτική και ερευνητική του προσφορά αναγνωρίζεται από τους φοιτητές, όπως δείχνουν και οι εξαιρετικές αξιολογήσεις του».

«Θεωρούμε ότι η αμφισβήτηση των παραπάνω προσβάλει όχι μόνον τον ίδιο, αλλά και το Ίδρυμά μας συνολικά, καθώς διαπιστώνουμε ότι αμφισβητείται η τήρηση των ακαδημαϊκών και δεοντολογικών αρχών από την πλευρά μας» τονίζεται, ενώ σημειώνεται ότι σήμερα ο κ. Κοτζιάς βρίσκεται σε καθεστώς υποχρεωτικής αναστολής, όπως ορίζει ο νόμος, λόγω της βουλευτικής του ιδιότητας, ωστόσο αναστολή δεν σημαίνει απώλεια της ιδιότητας καθηγητή, αλλά διακοπή από την υποχρέωση άσκησης των καθηκόντων του καθηγητή, για όσο χρόνο διατηρεί τη βουλευτική ιδιότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ