Η ΑΕΠΙ έχει προσωρινή επίτροπο, αλλά με την ίδια διοίκηση

Η ΑΕΠΙ έχει προσωρινή επίτροπο, αλλά με την ίδια διοίκηση


Προσωρινή επίτροπο στην ΑΕΠΙ διόρισε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λυδία Κονιόρδου, χωρίς, ωστόσο, να λύσει το πρόβλημα της διοίκησης.

Σύμφωνα με την απόφασή της, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τη θέση αναλαμβάνει η Μαρία Βλάχου, Προϊστάμενη Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης. Όμως, η διοίκηση της ΑΕΠΙ δεν παύθηκε, όπως ανέμεναν τα σωματεία του χώρου και οι καλλιτέχνες. Η προσωρινή επίτροπος θα συνυπάρχει με τη διοίκηση, με τη διευκρίνηση πως: «Για την άσκηση των καθηκόντων του, ο προσωρινός Επίτροπος υποκαθιστά τη διοίκηση της ΑΕΠΙ, η οποία πλέον δεν θα δύναται να προβεί σε καμία πράξη που κινδυνεύει να αποβεί σε βάρος των δικαιωμάτων των δικαιούχων».

Και την πίτα ολάκερη και τον σκύλο χορτάτο επιχειρεί λοιπόν να κρατήσει η υπουργός, με τους 450+ καλλιτέχνες που έχουν υπογράψει μανιφέστο, και στους οποίους η ΑΕΠΙ χρωστά εκατομμύρια, να δηλώνουν: «Πόση καθυστέρηση...Και πόση πίεση για να γίνει επιτέλους αυτό...Κι ωστόσο, ακόμα συνδιοίκηση με το "αμαρτωλό" ΔΣ. Αν το Νομοσχέδιο που έρχεται, δεν ξεκαθαρίσει τα πράγματα, τότε ένα θα είναι σίγουρο: για μια σχετικά απλή υπόθεση, για ένα ξεκάθαρο σκάνδαλο, η Κυβέρνηση δεν ακούει τους ανθρώπους που πρόκειται να καταστραφούν, αλλά αυτούς που προκάλεσαν την καταστροφή τους. Η κοινωνία ας το κρίνει. Εμείς δεν θα καθίσουμε με σταυρωμένα χέρια».

Το υπουργείο παρενέβη «καθώς συντρέχει σοβαρή πιθανολόγηση ότι ο εν λόγω οργανισμός συλλογικής διαχείρισης (ΑΕΠΙ) δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και ιδίως να εισπράξει και να διασφαλίσει την απόδοση στους δικαιούχους ποσών που εισπράττει για λογαριασμό τους, λόγω -μεταξύ των άλλων- των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων που παρουσιάζει, όπως προκύπτει από τα πορίσματα της έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου σε αυτόν, που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία ορκωτών-ελεγκτών λογιστών "Ernst & Young"».

Η θητεία της Επιτρόπου θα είναι εξάμηνη, με τη δυνατότητα τρίμηνης ανανέωσης, ενώ, σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού η Μαρία Βλάχου είναι πρόσωπο «εγνωσμένου κύρους και ανάλογης επαγγελματικής εμπειρίας σε ζητήματα ελέγχου κρατικών ΝΠΙΔ, δημόσιων επιχειρήσεων, σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας, οικονομικής διαχείρισης και νομικά θέματα».

Η Επίτροπος, στο τέλος κάθε μήνα, είναι υποχρεωμένη να υποβάλει στην υπουργό συνοπτική έκθεση πεπραγμένων, τον προγραμματισμό για τον επόμενο μήνα, ενώ στη λήξη της θητείας της θα υποβάλει συνολική έκθεση.

Σύμφωνα με τον διορισμό της, έχει καθήκον να «διασφαλίζει την ομαλή είσπραξη από τους χρήστες και την απόδοση προς τους δικαιούχους των ποσών που οι τελευταίοι εισπράττουν. Συγχρόνως, ο προσωρινός επίτροπος ασκεί στο όνομα του οργανισμού κάθε ένδικο βοήθημα ή μέσο για την προάσπιση των συμφερόντων των δικαιούχων. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών, ο προσωρινός επίτροπος υποκαθιστά τη διοίκηση από τη δημοσίευση του διορισμού του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παράλληλα, ο προσωρινός επίτροπος επεμβαίνει αποφασιστικώς ακυρώνοντας άμεσα κάθε πράξη ή απόφαση που δεν λαμβάνεται από τον ίδιο τον επίτροπο, προκειμένου να μη διακοπεί η λειτουργία του οργανισμού ή οδηγηθεί σε πτώχευση. Για τα λοιπά θέματα διοίκησης, το ΔΣ υποχρεούται να ενημερώνει τον προσωρινό επίτροπο, ο οποίος, εάν διαφωνεί με την εν λόγω απόφαση ή ενέργεια που μπορεί να πλήξει τη βιωσιμότητα του οργανισμού ή τα συμφέροντα των δικαιούχων, αποφασίζει ο ίδιος».

Όταν θα λήξει η θητεία της επιτρόπου, ή και νωρίτερα εάν κριθεί απαραίτητο, θα αντικατασταθεί από τον Επίτροπο που προβλέπει ο νέος νόμος για τη Διαχείριση των Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων, ο οποίος θα υποβληθεί προς ψήφιση στη Βουλή με σκοπό την εξυγίανση της ΑΕΠΙ, την προάσπιση των συμφερόντων των δημιουργών, και την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ δικαιούχων και χρηστών. Τουλάχιστον έτσι έχει δεσμευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν το κάνει, ήδη από την αρχή της κυβερνητικής του θητείας.

Αντιγόνη Καρατάσου