8ος χρόνος, ημέρα 2473η
Τρίτη, 9 Αυγούστου 2022

Γ. Στουρνάρας: Το κράτος δεν μπορεί να επιμένει στο μονοπώλιο του συνταξιοδοτικού

Γ. Στουρνάρας: Το κράτος δεν μπορεί να επιμένει στο μονοπώλιο του συνταξιοδοτικού

Η ιδιωτική ασφάλιση δεν μπορεί να υποκαταστήσει την κοινωνική ασφάλιση, μπορεί, όμως, και πρέπει να λειτουργήσει συμπληρωματικά, τόνισε ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, προτείνοντας ένα μικτό σύστημα ασφάλισης. Όπως ανέφερε ο ίδιος υπό προυποθέσεις, το σύστημα επαγγελματικής ασφάλισης θα μπορεί να εκπληρώνει τον σκοπό του.

Στο πλαίσιο αυτό, σε ομιλία του σήμερα σε εκδήλωση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, πρότεινε την συμπλήρωση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, που συσσωρεύονται στο πλαίσιο ενός δημόσιου συστήματος του πρώτου πυλώνα, με ένα σύστημα επαγγελματικής ασφάλισης του δεύτερου πυλώνα και με προσωπικά συνταξιοδοτικά προϊόντα του τρίτου πυλώνα.

Όπως ανέφερε ο ίδιος υπό προϋποθέσεις, το σύστημα επαγγελματικής ασφάλισης θα μπορεί να εκπληρώνει το σκοπό του. Και μόνο τότε από την πλευρά του, ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης θα μπορούσε, κατόπιν ειδικής αδειοδότησης, να αναλάβει έναν αυξημένο ρόλο ως φορέας διαχείρισης επαγγελματικών ταμείων.

Σε κάθε περίπτωση, όπως υποστήριξε, είναι αναγκαίο να συναινέσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι και να κατανοήσουν τους ρόλους τους. «Το μεν κράτος δεν μπορεί πλέον να επιμένει να διατηρεί το μονοπώλιο των συνταξιοδοτικών παροχών. Οι δε εργοδότες πρέπει να αντιληφθούν ότι η υποχρέωσή τους να παρέχουν ασφάλεια στους εργαζομένους τους υπερβαίνει το χρόνο της απασχόλησής τους, και υφίσταται και μετά τη συνταξιοδότησή τους» υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.

«Η επικείμενη ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της ευρωπαϊκής οδηγίας για τα επαγγελματικά ταμεία (IORP II) προσφέρει μια πρώτης τάξεως εκσυγχρονιστική ευκαιρία, για να διασφαλιστεί ότι τα επαγγελματικά ταμεία θα λειτουργούν σωστά και θα εκπληρώνουν το σκοπό τους ως θεματοφύλακες των υποσχέσεων του εργοδότη προς τους εργαζόμενους, παρά ως ταμεία εναλλακτικά της κοινωνικής ασφάλισης», ανέφερε στη συνέχεια της ομιλίας του.