Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας: Άτομα χωρίς κατάρτιση ασκούν χρέη αποκλειστικής νοσοκόμου

Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας: Άτομα χωρίς κατάρτιση ασκούν χρέη αποκλειστικής νοσοκόμου

Το ΣΕΥΥΠ, διενεργεί συνεχείς ελέγχους που έχουν οδηγήσει ακόμη και σε συλλήψεις παράνομων αποκλειστικών νοσοκόμων στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», όπως αναφέρει η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ).

 Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου του Πρώτου Περιφερειακού Τμήματος Αττικής και Νήσων Αιγαίου της ΕΝΕ Δημήτρης Πιστόλας επισημαίνει ότι «το φαινόμενο ανθεί στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία, η δε άνθισή του οφείλεται πρωτίστως στη δραματική υποστελέχωση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, η οποία οδηγεί στη δυνατότητα ατόμων αμφιβόλου επιστημονικής κατάρτισης να ασκούν χρέη αποκλειστικής νοσοκόμου, καθώς επίσης και την απουσία ουσιαστικών ελέγχων, ιδίως από τα αρμόδια όργανα. Είναι δε σαφές, ότι η δράση των συγκεκριμένων ατόμων στερεί την εργασία από τους νόμιμους αποκλειστικούς νοσοκόμους, στερεί φορολογικά έσοδα από το ελληνικό κράτος, αφού δεν εκδίδεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών, και παράλληλα θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία κατά το μέρος που πρόσωπα χωρίς τα απαραίτητα ελάχιστα τυπικά προσόντα παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας σε νοσηλευόμενους ασθενείς».

 Η ΕΝΕ επισημαίνει ότι πλήθος επαγγελματικών καρτών ανευρίσκονται καθημερινά στους χώρους των δημόσιων νοσοκομείων και αποδεικνύουν ότι «κάποιοι αδιαφορούν πλήρως για την ορθή και πιστή εφαρμογή των διατάξεων των υπουργικών αποφάσεων, διαφημίζοντας δήθεν υπηρεσίες αποκλειστικών νοσοκόμων».

 Η γενική γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου του Πρώτου Περιφερειακού Τμήματος Αττικής και Νήσων Αιγαίου της ΕΝΕ Κωνσταντία Μπελαλή αναφέρει ότι με αποκλειστικό σκοπό την προάσπιση της δημόσιας υγείας, η Ένωση καλεί τόσο το υπουργείο, όσο και τις αρμόδιες αρχές να ερευνήσουν σε βάθος τις καταγγελίες, «προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες και να αποδεσμευθεί η Νοσηλευτική Υπηρεσία από την αστυνόμευση των παράνομων αποκλειστικών, καθώς δεν είναι αρμόδια για τέτοιου είδους ενέργειες και λόγω της υποστελέχωσης δεν επαρκεί να ανταποκριθεί στα νοσηλευτικά της καθήκοντα πόσο δε σε καθήκοντα αστυνομικού οργάνου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ