Διακόσια πενήντα χιλιάρικα για την επιτροπεία στην ΑΕΠΙ

Διακόσια πενήντα χιλιάρικα για την επιτροπεία στην ΑΕΠΙ

Πώς και πώς περιμένουν τα χρήματά τους οι δικαιούχοι πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά φως στον ορίζοντα δεν φαίνεται. Όμως το κράτος δεν είναι καθόλου φειδωλό όταν ξοδεύει χρήματα στον συγκεκριμένο τομέα. Διακόσια πενήντα τέσσερα χιλιάρικα έδωσε κατά το 2017 για την «κάλυψη κόστους προσωρινής επιτροπείας στην ΑΕΠΙ» και την αμοιβή ελεγκτών. Ποσό που είναι πολύ μεγάλο και λόγω των δύσκολων καιρών στους οποίους ζούμε και λόγω του πενιχρού αποτελέσματος το οποίο παρήχθη. Διότι, αν είχαν πληρωθεί οι δημιουργοί όσα δικαιούνται,  ίσως να λέγαμε πως κάτι έγινε, έστω και αν η επιτροπεία είχε κόστος. Δεν πληρώθηκαν όμως.

Η υπόθεση έχει ως εξής. Τον Φεβρουάριο του 2017 το υπουργείο Πολιτισμού δέχτηκε σωρεία καταγγελιών εναντίον της ΑΕΠΙ (Ανώνυμη Εταιρεία Πνευματικής Ιδιοκτησίας) και μέσω του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) προσπάθησε να εξομαλύνει την κατάσταση. Τον Μάρτιο διόρισε προσωρινό επίτροπο, που ήταν σε αυτή τη θέση μέχρι τον περασμένο Απρίλιο, οπότε και  αντικαταστάθηκε από νέο πρόσωπο.

Όπως λέει το σχετικό έγγραφο, ο ΟΠΙ δέχτηκε κατά το 2017 επιχορήγηση 364.090 χιλιάδων ευρώ. Μόλις 100 χιλιάδες διατέθηκαν για μέρος της αμοιβής του προσωπικού. Από τα υπόλοιπα δόθηκαν 122.715 και 79.095 για την κάλυψη του κόστους προσωρινής εποπτείας εννέα μηνών. Δηλαδή θα έρθουν και άλλα, για το πρώτο τρίμηνο του 2018. Επίσης, 22.320 ήταν η αμοιβή ελεγκτών για έλεγχο στην ΑΕΠΙ, αμοιβή εύλογη, αφού είχαν μεγάλο όγκο ελέγχου.

Αν διαιρέσουμε τα 201.770 ευρώ θα δούμε πως το μέσο μηνιαίο κόστος επιτροπείας ήταν 22 χιλιάδες και κάτι. Για να τοποθετηθούμε με ακρίβεια, θα έπρεπε να γνωρίζουμε: Πόσα άτομα και πόσες και ποιες πράξεις αμείφθηκαν από αυτό; Ποιος ήταν ο μισθός του προσωρινού επιτρόπου και ποιος των συνεργατών του; Πόσοι ήταν οι συνεργάτες αυτοί; Τι άλλα έσοδα είχαν από τον ΟΠΙ; Πόσες υποθέσεις έφτασαν στα δικαστήρια, ώστε να υπάρχουν ανάλογα έξοδα και ποια άλλη προσφυγή καλύφθηκε με αυτά τα χρήματα;

Δυστυχώς, οι δημιουργοί και οι δικαιούχοι πνευματικών δικαιωμάτων δεν έχουν πληρωθεί, ούτε και πρόκειται στο εγγύς μέλλον – ίσως και στο απώτερο. Τα χρήματά τους έχουν εισπραχθεί, αλλά δεν αποδόθηκαν. Εν τω μεταξύ, το κράτος ξοδεύει μεγάλα ποσά, όμως ουδείς γνωρίζει αν πλησιάζει έστω προς τον στόχο: να πάρουν κάποτε οι καλλιτέχνες όσα τους  ανήκουν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ όταν έγινε η τοποθέτηση της νέας επιτρόπου, «η Επίτροπος, στο τέλος κάθε μήνα, είναι υποχρεωμένη να υποβάλει στην υπουργό συνοπτική έκθεση πεπραγμένων, τον προγραμματισμό για τον επόμενο μήνα, ενώ στη λήξη της θητείας της θα υποβάλει συνολική έκθεση». Οι συνοπτικές εκθέσεις πεπραγμένων της μέχρι τώρα τι λένε; Υπάρχει κάποια ελπίδα ή το κράτος πρέπει να επιλέξει νέο τρόπο δράσης; Θα ακολουθήσει η υπουργός την οδό της διαφάνειας;

Αγγελική Κώττη