Άμεσα απαιτητά από την Τράπεζα Πειραιώς τα υπόλοιπα ομολογιακών δανείων της "ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ"

Άμεσα απαιτητά από την Τράπεζα Πειραιώς τα υπόλοιπα ομολογιακών δανείων της "ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ"

Η ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ Συμμετοχών ανακοίνωσε ότι στις 29/12/2015 κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία:

Εξώδικη καταγγελία, λόγω της αδυναμίας κάλυψης από την εταιρεία των όρων της συμβάσης του ομολογιακού δανείου της με την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ (ομολογιούχος δανειστής). Η τελευταία προέβη σε καταγγελία της εν λόγω σύμβασης. Το υπόλοιπο του ομολογιακού δανείου, ήτοι 85,3 εκατ. ευρώ, κατέστη άμεσα απαιτητό.

Εξώδικη δήλωση, λόγω λήξης της συμβατικής διάρκειας του ομολογιακού δανείου της με την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ (ομολογιούχος δανειστής). Το υπόλοιπο του ομολογιακού δανείου, ήτοι 28,8 εκατ. ευρώ, κατέστη άμεσα απαιτητό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ