Trastor: Από 13 Ιουνίου θα είναι διαπραγματεύσιμες οι νέες μετοχές

Trastor: Από 13 Ιουνίου θα είναι διαπραγματεύσιμες οι νέες μετοχές

Από τις 13/06/2023 θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι νέες μετοχές της εταιρείας TRASTOR, ενώ η τιμή εκκίνησής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 26 Απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει και οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισηγμένη.

Υπενθυμίζεται ότι η η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της TRASTOR, που πραγματοποιήθηκε στις 05/05/2023, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά τετρακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες και ογδόντα οκτώ Ευρώ (€414.088) και συγκεκριμένα την κεφαλαιοποίηση ποσού €36.466,50 εκ του διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (βραχυπρ.)» και ποσού €377.621,50 εκ του διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (μακροπρ.)».

Δυνάμει της εν λόγω αύξησης, εκδόθηκαν 828.176 νέες, κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ εκάστη, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν.4548/2018. 

Σημειώνεται ότι οι μέτοχοι της Εταιρείας δεν είχαν δικαίωμα προτίμησης στην ως άνω αύξηση, καθώς αυτή διενεργήθηκε μέσω κεφαλαιοποίησης των ως άνω αποθεματικών, δηλ. χωρίς την καταβολή νέων εισφορών.

Για την έκδοση των ως άνω μετοχών δεν απαιτήθηκε δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου καθώς εμπίπτει στην εξαίρεση του άρθρου 1, παρ. 5, περ. (η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129. Οι 828.176 εκδοθείσες νέες μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,55% του αριθμού των μετοχών της ίδιας κατηγορίας που είναι ήδη εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εβδομήντα έξι εκατομμύρια εκατόν ογδόντα χιλιάδες τριακόσια είκοσι ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (76.180.321,50 €), διαιρούμενο σε 152.360.643 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,50 Ευρώ.

Την 31/05/2023 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η υπ'αριθμ. 2963930ΑΠ/31-05- 2023 (ΑΔΑ: ΨΦΖΝ46ΜΤΛΡ-Η6Υ) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.

H Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη Συνεδρίαση του στις 08/06/2023 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των ανωτέρω νέων δωρεάν μετοχών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι μέτοχοι της εταιρείας μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (Αρμόδια η κα. Έλλη Κλάρου, Υπεύθυνη της Υπηρεσίας Εταιρικών Ανακοινώσεων, τηλ: 210 69 10 016).