field_kentriki_fotografia
Φωτογραφία αρχείου
Φωτογραφία αρχείου
Με 100% στην Ευρωπαϊκή Πίστη η Allianz

Η «ALLIANZ SE» (ο «Προτείνων») ανακοίνωσε σήμερα ότι την 21η Σεπτεμβρίου 2022 ολοκληρώθηκε η διαδικασία άσκησης από τον Προτείνοντα του δικαιώματος εξαγοράς (σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006 και την Απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) μέσω της οποίας ο Προτείνων απέκτησε συνολικά 679.811 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» (η «Εταιρεία») έναντι τιμήματος 7,80 ευρώ ανά μετοχή.

Ως εκ τούτου, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν το 100% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.