Η επόμενη ημέρα της Revoil

Η επόμενη ημέρα της Revoil

Ο μετασχηματισμός των εταιριών διύλισης και εμπορίας καυσίμων συνεχίζεται και η στροφή στις ΑΠΕ μοιάζει σαν ένας αναγκαστικός μονόδρομος για να μην διαταραχθεί η συνέχεια της λειτουργίας των εταιριών όσο θα επιβάλλονται οι νέοι αυστηρότεροι περιβαλλοντικοί κανόνες με στόχο τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Σε αυτή την πορεία προς το περίφημο στόχο του «Net Zero» έως το 2050, δηλαδή τις μηδενικές ή αρνητικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου με παράλληλες δράσεις. Όσες επιχειρήσεις δεν προσαρμοστούν θα απολέσουν το μεγαλύτερο μέρος (ή και το σύνολο) της κερδοφορίας τους σε επιβαρύνσεις αντιστάθμισης ή περιβαλλοντικά τέλη. 

Η Revoil έχει ως βασική δραστηριότητα την πώληση διυλισμένων καυσίμων στην εγχώρια αγορά. Είναι από τις εταιρίες που πήραν γρήγορα μια στρατηγική απόφαση επέκτασης στις ΑΠΕ προκειμένου να συνεχίσουν τη λειτουργία τους είτε ως πάροχος «πράσινης» ενέργειας είτε ως δίκτυο διανομής με μηδενικό αποτύπωμα. Το δίκτυο πρατηρίων της εταιρίας δεν είναι καθόλου αμελητέο: Πανελλαδικά έχει το εμπορικά της σήμα σε 506 πρατήρια από τα 5.200 που λειτουργούν στη χώρα σε ένα σύνολο 13 εταιριών.

Το μερίδιο αγοράς της διαμορφώθηκε το 2022 στα «λευκά καύσιμα» (βενζίνη, diesel, πετρέλαιο θέρμανσης)  κοντά στο 9% αντανακλώντας γραμμικά τα σημεία πώλησης  της εταιρίας. Παράλληλα η εταιρία εκμεταλλεύεται δεξαμενές ανεφοδιασμού στη Χίο, τον Ασπρόπυργο και την Κάλυμνο συνολικής δυναμικότητας 15 χιλ. κυβικών μέτρων.

Το μέλλον της εταιρίας προσανατολίζεται πλέον στην ανάπτυξη των ΑΠΕ. Συγκεκριμένα, το δυνητικό μέγεθος των ΑΠΕ που σχεδιάζει να υλοποιήσει η εταιρίας είναι συνολικής ισχύος 125,34 MW. Από αυτά το 1MW φ/β έχει συνδεθεί με το δίκτυο, 13,34 MW φ/β βρίσκονται σε αναμονή ηλέκτρισης. 3 MW αιολικά υπό κατασκευή, ενώ 108 MW αιολικά βρίσκονται σε διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Το σύνολο του χαρτοφυλακίου θα απαιτήσει κεφαλαιουχικές δαπάνες 140 εκατ. ευρώ (ήδη έχουν επενδυθεί το 2021 και 2022 9 εκατ. ευρώ) και η εταιρία φαίνεται να έχει εξασφαλίσει πιστωτικές γραμμές από τις τράπεζες που σε συνδυασμό με τις ελεύθερες ταμειακές ροές της επόμενης τριετίας καλύπτουν το σύνολο της επένδυσης. Παράλληλα η εταιρία εξετάζει και άλλες επιλογές που συνδέονται με τη χρηματοδότηση των έργων καθώς δεν αποκλείεται μέρος των επενδύσεων να ενταχθούν στα προς υλοποίηση έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Στο πρόγραμμα των επενδύσεων της εταιρίας υπάρχει και η αξιοποίηση της εξαγοράς της Κεσίδης oil, στη Β. Ελλάδα που στοχεύει στην αγορά φορτηγών που κινούνται με φυσικό αέριο. 

Η περυσινή χρονιά ήταν η καλύτερη όλων των εποχών σε επίπεδο κερδοφορίας για την εταιρία αφού η τελική γραμμή έδειξε καθαρά κέρδη 5,8 εκατ. ευρώ, τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 14,1 εκατ. ευρώ και ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε στα 21,6 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ωστόσο η επίδραση της διαφοράς αποτίμησης αποθεμάτων η οποία ενίσχυσε τα καθαρά αποτελέσματα κατά 2,4 εκατ. ευρώ.  

Η κεφαλαιοποίηση της εταιρίας βρίσκεται στα 43,5 εκατ. ευρώ και με βάση την προβολή των εσόδων και των κερδών που αναμένεται να προσθέσουν στον όμιλο οι επενδύσεις στις ΑΠΕ, το 2025 η εταιρία αναμένεται να εμφανίσει καθαρά κέρδη 7 εκατ. ευρώ. Τέλος, επισημαίνεται ότι από την περασμένη Παρασκευή η εταιρία ενεργοποίησε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών με ανώτατη τιμή τα 4 ευρώ/μετοχή. 

Στις εταιρίες της μικρής κεφαλαιοποίησης στο ΧΑ είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς περιπτώσεις με επενδυτικό πλάνο που υπόσχεται συστηματική διεύρυνση της κερδοφορίας σε κοντινό βάθος χρόνου. Υπό αυτό το πρίσμα η μετοχή της Revoil παρουσιάζει ενδιαφέρον.