ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Το growth story μετά το χρυσό deal με τη Masdar

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Το growth story μετά το χρυσό deal με τη Masdar

Η πώλησης της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής σε συνολική αποτίμηση ύψους 2,4 δισ. ευρώ και επιχειρηματική αξία (Enterprise Value) ύψους 3,2 δισ. ευρώ, αποτελεί επί της ουσίας ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρηματικά deals στην ιστορία του ΧΑ και παράλληλα διαμορφώνει την επόμενη μέρα με σαφήνεια για την εγκαθίδρυση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε κορυφαίο διαφοροποιημένο όμιλο υποδομών στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που πλέον εισέρχεται σε μια νέα εποχή ανάπτυξης.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει ξεκάθαρη στόχευση, αποτελεσματική διάρθρωση, ισχυρό ταμείο, δανεισμό χωρίς αναγωγή στη μητρική και προβλέψιμες, σταθερές και ισχυρές ταμειακές ροές σε βάθος δεκαετιών καθώς αναμένει συνολικά μερίσματα άνω των 10 δισ. ευρώ.

Δηλαδή, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θωρακίζεται με σημαντικά  επιπλέον ίδια κεφαλαία άνω των 2 δισ. ευρώ αποκλειστικά για διεκδίκηση νέων μεγάλων έργων στις υποδομές και τις παραχωρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό και αποκτά ακόμη πιο ελκυστικό χρηματοδοτικό προφίλ, αφού πλέον αφαιρούνται από το συνολικό δανεισμό της περίπου 1,1 δισ. ευρώ, που αφορούσαν σε γραμμές χρηματοδότησης του εντατικού επενδυτικού πλάνου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, και οι οποίες πλέον δεν συνυπολογίζονται στον δανεισμό του Ομίλου. 

Ως απόρροια των παραπάνω ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου (Pro-Forma) μηδενίζεται και παράλληλα, η μητρική εταιρεία πλέον θα διαθέτει καθαρό ταμείο (net cash) 500 εκατ. ευρώ, ενώ όλος ο υπόλοιπος δανεισμός θα αφορά σε χρηματοδοτήσεις παραχωρήσεων (κυρίως αυτοκινητοδρόμων) χωρίς αναγωγή στη μητρική, δηλαδή έργων που εξυπηρετούν τα δάνειά τους μέσω προβλέψιμων και σταθερών ταμειακών ροών σε βάθος 25-30 χρόνων από τα έσοδά τους (διόδια).

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώνει τον οδικό χάρτη της για το μέλλον με στόχευση στην διατήρηση της ηγετικής της θέσης αλλά και την περεταίρω ενδυνάμωσή της ακριβώς τη στιγμή που αποκρυσταλλώνεται η ευκαιρία για επενδύσεις σε υποδομές στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με υψηλές αποδόσεις, έχοντας τοποθετηθεί ήδη στρατηγικά σε ένα κλάδο όπου έχει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, δεδομένης της καθετοποίησης που έχει αλλά και της δυνατότητας της να ελέγχει κάθε στάδιο ρίσκου του έργου. 

Βάσει πρόσφατων μελετών (ΙΟΒΕ, PWC), στον τομέα των υποδομών στην Ελλάδα τα αμέσως επόμενα χρόνια αναμένονται δημοπρατήσεις έργων συνολικής αξίας 40-50 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι παρόμοιες θετικές προοπτικές παρουσιάζονται και σε γειτονικές αγορές όπως Βαλκάνια και ΝΑ Ευρώπη, καθώς καταγράφεται σημαντική ανάγκη καίριων υποδομών και ταυτόχρονα ισχυρή βούληση για σημαντικές επενδύσεις με στόχο τη σύγκλιση με το επίπεδο των υποδομών στη δυτική Ευρώπη. 

Η επόμενη μέρα μετά το mega deal για την πώληση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στη Masdar βρίσκει την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με δύναμη πυρός άνω των €3 δισ. για νέα έργα, το μεγαλύτερο και πλέον αποδοτικό χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων με εξασφαλισμένα μερίσματα άνω των €10 δισ. και κατασκευαστικό ανεκτέλεστο άνω των €5 δισ.

Την ίδια ώρα ο Γιώργος Περιστέρης θα παραμείνει για τουλάχιστον μια τριετία στο τιμόνι μιας διεθνοποιημένης εταιρείας που θα έχει σημαντικό ρόλο στην στρατηγική ανάπτυξης της Masdar στην Ευρώπη, ενώ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ πλασάρεται ως ισχυρός εταίρος στην αγορά των ΑΠΕ, σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών αλλά και δημιουργίας ευκαιριών τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως.

Και αυτό γιατί η εισηγμένη έχει εξασφαλίσει το δικαίωμα (call option) να αγοράσει το 50% σε συγκεκριμένες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (υδροηλεκτρικά, αντλησιοταμιευτικά, υπεράκτια) συνολικής ισχύος 3 GW, έχοντας συμπεριλάβει παράλληλα στους όρους της συμφωνίας την δυνατότητα να εξαγοράσει το 50% του εμβληματικού έργου της Αμφιλοχίας σε διάστημα εννέα μηνών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής με προσυμφωνημένο τίμημα.

Εξάλλου, υπό την ομπρέλα του τομέα των υποδομών θα παραμείνει και ο κλάδος του waste management που περιλαμβάνει τα έργα απορριμμάτων της Πελοποννήσου και της Ηπείρου (και επιπλέον έργα  όπως για παράδειγμα το ηλεκτρονικό εισιτήριο) καθώς κρίνεται ότι υπηρετούν καλύτερα την στρατηγική του ομίλου στον τομέα των ΣΔΙΤ και των παραχωρήσεων. Να σημειωθεί ότι στη διαχείριση απορριμμάτων αναμένεται στα επόμενα χρόνια  η δημοπράτηση έργων άνω των 2,5 δισ. ευρώ και η εισηγμένη διατηρεί ισχυρό προβάδισμα λόγω σημαντικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας.

Ειδικότερα, στον τομέα των ΑΠΕ, η συμφωνία προβλέπει αυστηρούς όρους μη ανταγωνισμού από τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στις αγορές που δραστηριοποιείται σήμερα η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή όπως η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Πολωνία. Ταυτόχρονα, όμως, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει δικαίωμα να αγοράσει (call option) ποσοστό 50% σε συγκεκριμένα έργα παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας (υδροηλεκτρικά, αντλησιοταμίευσης και υπεράκτια αιολικά) συνολικής ισχύος περίπου 3,0 GW.

Επιπλέον, η συμφωνία με τη Masdar περιλαμβάνει και put option σχετικά με το έργο αντλησιοταμίευσης της Αμφιλοχίας. Προβλέπει, δηλαδή, ότι η Masdar έχει δικαίωμα να πωλήσει στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΑΝΤΛΗΣΙΟΤΑΜΙΕΥΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (100% θυγατρικής της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή). Με αυτό τον τρόπο η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διατηρεί το δικαίωμα για μια πολύ ισχυρή παρουσία σε εμβληματικά έργα ενεργειακών υποδομών, σημαντικού μεγέθους και με μεγάλο κατασκευαστικό αντικείμενο.

Το mega deal και η επίδραση σε Υποδομές και Παραχωρήσεις

Η συμφωνία που ανακοινώθηκε χθες και τάραξε τόσο τα νερά του ΧΑ όσο και το συνολικό επιχειρείν φαίνεται ξεκάθαρα ότι αποτελεί την κεφαλαιοποίηση των υπεραξιών που ανέπτυσσε για πάνω από δυο δεκαετίες στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, και πλέον καθίσταται ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης στον κλάδο υποδομών και παραχωρήσεων. 

Η πώληση του 36,6% της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, φέρνει στο ήδη πολύ ισχυρό ταμείο επιπλέον ρευστότητα 900 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του μερίσματος για την χρήση 2023). Λαμβάνοντας υπόψη τα υπάρχοντα ταμειακά διαθέσιμα της μητρικής εταιρείας, τα αναμενόμενα μερίσματα από το σύνολο των έργων που βρίσκονται ή θα μπουν σε λειτουργία τα αμέσως επόμενα χρόνια αλλά και τα ήδη εξασφαλισμένα περιθώρια επιπλέον μόχλευσης, η συνολική επενδυτική ισχύς του Ομίλου ξεπερνάει τα 3 δισ. ευρώ.    

Συνεπώς, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θωρακίζεται με ένα οπλοστάσιο σημαντικότατων επιπλέον ιδίων κεφαλαίων άνω των 2 δισ. ευρώ αποκλειστικά για διεκδίκηση νέων μεγάλων έργων στις υποδομές και τις παραχωρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αφού για όλα τα μεγάλα projects στα όποια είχε ήδη επικρατήσει μέσω διεθνών διαγωνισμών ο Όμιλος (π.χ. Αττική Οδός, Εγνατία Οδός, Νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης κλπ.) είχαν ήδη εξασφαλιστεί, τόσο οι χρηματοδοτικές γραμμές όσο και η ίδια συμμετοχή, πριν το deal με τη Masdar. 

Επιπλέον, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποκτά ακόμη πιο ελκυστικό χρηματοδοτικό προφίλ, αφού πλέον αφαιρούνται από το συνολικό δανεισμό της περίπου 1,1 δισ. ευρώ, που αφορούσαν σε γραμμές χρηματοδότησης του εντατικού επενδυτικού πλάνου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, και οι οποίες πλέον δεν συνυπολογίζονται στον δανεισμό του Ομίλου.

Αποτέλεσμα είναι ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου (Pro-Forma) να μηδενιστεί. Παράλληλα, η μητρική εταιρεία πλέον θα διαθέτει καθαρό ταμείο (net cash) 500 εκατ. ευρώ, ενώ όλος ο υπόλοιπος δανεισμός θα αφορά σε χρηματοδοτήσεις παραχωρήσεων (κυρίως αυτοκινητοδρόμων) χωρίς αναγωγή στη μητρική, δηλαδή έργων που εξυπηρετούν τα δάνειά τους μέσω προβλέψιμων και σταθερών ταμειακών ροών σε βάθος 25-30 χρόνων από τα έσοδά τους (διόδια).

Σημαντική είναι η συνεισφορά της συμφωνίας και σε επίπεδο κερδοφορίας αφού  αναμένεται αντιστάθμιση της συνεισφοράς της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Συγκεκριμένα, η κερδοφορία σε επίπεδο EBITDA αλλά και Net Income θα συνεχίσει να αυξάνεται με διψήφιο ρυθμό τα επόμενα χρόνια από τη λειτουργία των νέων επενδύσεων του Ομίλου και θα ξεπεράσει τα 700 εκατ. ευρώ λειτουργικής κερδοφορίας εντός των επόμενων 5 ετών (2028).

Όσον αφορά στις ταμειακές ροές, η μητρική εταιρεία από την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ λάμβανε κάθε χρόνο ένα μέρισμα της τάξης των 15-16 εκατ. ευρώ. Για το 2023 τα συνολικά μερίσματα/επιστροφές κεφαλαίου/αποπληρωμές ενδοομιλικών δανείων ξεπέρασαν τα 200 εκατ. (με το μέρισμα της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ να αντιπροσωπεύει ποσοστό μικρότερο του 10% των συνολικών ταμειακών ροών), ένα ποσό που αναμένεται να κινηθεί αυξανόμενο τα επόμενα χρόνια καθώς ωριμάζουν τα επενδυτικά έργα του Ομίλου.  

Κίνηση στρατηγικής σημασίας που χτίζει το νέο growth story

Καθίσταται, λοιπόν, σαφές ότι η πώληση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ δεν είναι μία μεμονωμένη κίνηση, ούτε είναι απλά απόρροια της ευκαιρίας να πωληθεί σε ένα ελκυστικό τίμημα ο «πράσινος» βραχίονας του Ομίλου. 

Αντιθέτως, αποτελεί κομμάτι ενός ευρύτερου στρατηγικού πλάνου που υλοποιεί αθόρυβα εδώ και χρόνια ο Γιώργος Περιστέρης, με στόχο η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να μετεξελιχθεί από τον μεγαλύτερο κατασκευαστή αρχικά και τον μεγαλύτερο παραγωγό καθαρής ενέργειας μετέπειτα, σε έναν πλήρως καθετοποιημένο όμιλο, με το μεγαλύτερο και πιο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο υποδομών και παραχωρήσεων όχι μόνο πια σε ελληνικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

Ταυτόχρονα, το νέο growth story της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανταποκρίνεται πλήρως σε αυτό που αναζητά η διεθνής επενδυτική κοινότητα πλέον: ξεκάθαρη στόχευση, αποτελεσματική διάρθρωση, καθετοποίηση με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε επίπεδο κατασκευαστικής τεχνογνωσίας αλλά και εξειδικευμένης γνώσης στη μελέτη, χρηματοδότηση, υλοποίηση και λειτουργία μεγάλων έργων υποδομών, καθώς και υγιή θεμελιώδη, βασιζόμενα σε γερό ταμείο, δανεισμό χωρίς αναγωγή στη μητρική και προβλέψιμες, σταθερές και ισχυρές ταμειακές ροές σε βάθος δεκαετιών. 

Άλλωστε, η πώληση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ θα επιτρέψει την επιτάχυνση της σταδιακής αύξησης του μερίσματος για τους μετόχους της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε υψηλότερα επίπεδα, σε συνδυασμό και με την αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, γεγονός που την καθιστά ακόμα πιο ελκυστική σε μεγάλους ξένους θεσμικούς επενδυτές.

Το προφίλ της Masdar

Η Masdar αποτελεί τον πράσινο βραχίονα του Ηνωμένου Αραβικού Εμιράτου του Άμπου Ντάμπι σε όλη την Ευρώπη, η οποία στοχεύει σε παγκόσμια εγκατεστημένη ισχύ 100GW έως το 2030, υποστηρίζοντας την παγκόσμια μετάβαση στην καθαρή ενέργεια. Σήμερα, η Masdar διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο από έργα συνολικής δυναμικότητας 20 GW.

Μέτοχοι της εταιρείας είναι η εθνική εταιρεία πετρελαίου του Άμπου Ντάμπι ADNOC, η επίσης κρατική ενεργειακή TAQA και το fund Mubadala.