ESG: Διαμορφωτής… «κλίματος» στην ασφαλιστική αγορά
Shutterstock
Shutterstock

ESG: Διαμορφωτής… «κλίματος» στην ασφαλιστική αγορά

Σε πέντε βασικούς άξονες θα πρέπει να κινηθεί από φέτος και στα επόμενα χρόνια η στρατηγική ESG του ασφαλιστικού κλάδου, σύμφωνα με πρόσφατο στρατηγικό κείμενο που εκπόνησε προ διμήνου η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Οι άξονες αυτοί διαμορφώθηκαν μέσα από τις στρατηγικές και πρακτικές που έχουν αναπτύξει εδώ και αρκετά χρόνια οι εταιρίες-μέλη της ΕΑΕΕ σχετικά με την ποικιλομορφία, τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών απασχόλησης, εξέλιξης και αμοιβών καθώς και εμπέδωσης κουλτούρας συμπερίληψης.

Σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους στην στρατηγική έχουν συμπεριληφθεί εκπαιδεύσεις upskilling και reskilling για την επικαιροποίηση των ικανοτήτων του προσωπικού ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας, σεμινάρια ευαισθητοποίησης του προσωπικού γύρω από τα θέματα αναπηρίας και ειδικών αναγκών, προγράμματα κατάρτισης και εξοικείωσης των εργαζομένων με τις νέες τεχνολογίες, προγράμματα ενίσχυσης της ομαδικότητας (team building).

Στον άξονα της διαφορετικότητας και συμπερίληψης περιλαμβάνεται η δημιουργία ομάδων εργαζομένων γονέων με το όραμα της διατήρησης μιας θετικής και υγιούς ισορροπίας προσωπικών και οικογενειακών ευθυνών, προγράμματα coaching αποκλειστικά για γυναίκες με στόχο την υποστήριξη, καθοδήγηση και εκπαίδευση προκειμένου να αναπτυχθούν και να αναλάβουν μεγαλύτερους ιεραρχικά ρόλους, προγράμματα ευαισθητοποίησης της ηγεσίας στα θέματα της συμπερίληψης, προγράμματα ενδυνάμωσης των γυναικών επαγγελματιών με πραγματοποίηση ενημερωτικών ομιλιών/σεμιναρίων πάνω στα θέματα της πρόληψης βίας, παρενόχλησης και της διαχείρισης της ασυνείδητης προκατάληψης κλπ.

Στον στρατηγικό άξονα της ασφάλειας, υγείας και ευημερίας περιλαμβάνεται η κάλυψη προσωπικού με ομαδικά ασφαλιστήρια ζωής και υγείας, η καθιέρωση πολιτικής τηλεργασίας, προγράμματα τηλεφωνικής ψυχολογικής υποστήριξης εργαζομένων, καθορισμός ημερών εστιασμένων στην εκτέλεση της εργασίας χωρίς συναντήσεις (meeting-free calendar days), εκπτώσεις στα ασφαλιστήρια συμβόλαια της εταιρίας κά.

Στον σημαντικό άξονα της εταιρικής ευθύνης και διακυβέρνησης έχει περιληφθεί η εισαγωγή στόχων βιωσιμότητας στα ανώτατα στελέχη και μέλη ΔΣ και Εκτελεστικών Επιτροπών, συγκρότηση Επιτροπών Sustainability, ορισμός μέλους των Εκτελεστικών Επιτροπών επιφορτισμένου με τα θέματα sustainability, εστιασμένες κοινωνικές δράσεις (χορηγίες/ δωρεές), συμμετοχή του προσωπικού σε εθελοντικές και αθλητικές δράσεις κλπ.

Ο κρίσιμος, πλέον, στρατηγικός τομέας του περιβάλλοντος προβλέπει την αλλαγή εταιρικών αυτοκινήτων από συμβατικό καύσιμο σε υβριδικά ή αμιγώς ηλεκτρικά, τοποθέτηση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στα κεντρικά κτήρια, επένδυση σε φωτοβολταϊκά στα κτίρια των εταιριών, αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων, τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης στα κτίρια και γραφεία πωλήσεων, υιοθέτηση πολιτικής ταξιδίων με περιορισμό στα επαγγελματικά ταξίδια και χρήση εναλλακτικών μέσων μεταφοράς για συγκεκριμένες αποστάσεις, προώθηση ψηφιακής επικοινωνίας για όλο τον κύκλο συμβολαίου κλπ.

Σύμφωνα με την ΕΑΕΕ, τα τελευταία χρόνια προτεραιότητα του κλάδου είναι η προσέλκυση νέων ανθρώπων, παρέχοντας ευκαιρίες και στήριξη στη νέα γενιά. Προς την κατεύθυνση αυτή και ιδίως της ενίσχυσης των δεσμών της ασφαλιστικής αγοράς με την ακαδημαϊκή κοινότητα και της ανάδειξης του κλάδου ως εργοδότη επιλογής για τους νέους, η ΕΑΕΕ από το 2022 ενέταξε στον στρατηγικό σχεδιασμό της τη σύναψη συνεργασιών με τα πανεπιστήμια.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Στρατηγικής, η ΕΑΕΕ έχει προγράψει μνημόνια συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το ΕΚΠΑ και το ΟΠΑ, τα οποία προβλέπουν την παροχή υποτροφιών, προγράμματα πρακτικής άσκησης φοιτητών στις εταιρίες-μέλη της ΕΑΕΕ με δυνατότητα πρόσληψης των καλύτερων μετά το πέρας αυτής, προγράμματα mentoring, διαλέξεις από εκπροσώπους της ΕΑΕΕ. Φιλοδοξία της ΕΑΕΕ είναι να επεκτείνει και να εντείνει τις συνεργασίες της με όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια.