Παγκόσμια Μετάβαση στην Ουδετερότητα Άνθρακα: Η επιτυχία των τηλεπικοινωνιακών παρόχων
Huawei

Παγκόσμια Μετάβαση στην Ουδετερότητα Άνθρακα: Η επιτυχία των τηλεπικοινωνιακών παρόχων

Κατά τη διάρκεια του Mobile World Congress 2024 στη Βαρκελώνη, η Huawei πραγματοποίησε το Παγκόσμιο Φόρουμ Ψηφιακής Ενέργειας. Ο Charles Yang, Senior Vice President of Huawei and President of Global Marketing, Sales and Services, Huawei Digital Power, μίλησε για την «Ενδυνάμωση της επιτυχίας των τηλεπικοινωνιακών παρόχων στο πλαίσιο της παγκόσμιας μετάβασης στην ουδετερότητα άνθρακα», μοιράζοντας τις γνώσεις του σχετικά με τις τελευταίες τάσεις της βιομηχανίας, τις καινοτόμες λύσεις και τις επιτυχημένες πρακτικές.

-Ο Charles Yang, Senior Vice President of Huawei and President of Global Marketing, Sales and Services, Huawei Digital Power -

Ο Charles Yang, τόνισε ότι η ουδετερότητα του άνθρακα έχει μεταβεί από μια παγκόσμια συναίνεση σε μια παγκόσμια δράση, αναδεικνύοντας τους τέσσερις βασικούς πυλώνες για την ενεργειακή εξέλιξη και τον μετασχηματισμό: τη μείωση των εκπομπών του άνθρακα, την ηλεκτροδότηση, την ψηφιοποίηση και την ευφυΐα. Στο πλαίσιο αυτό, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι έχουν ενσωματώσει σχέδια βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και μείωσης των εκπομπών άνθρακα, στις στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης που εφαρμόζουν, επιταχύνοντας την ενεργειακή μετάβαση για πιο πράσινες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Για την επίτευξη των στόχων μείωσης του άνθρακα, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι θα πρέπει να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες για ενεργειακή μετάβαση που παρέχει η παγκόσμια ουδετερότητα άνθρακα, αντιμέτωποι παράλληλα με τρεις προκλήσεις: εξαιρετική πίεση στη μείωση των εκπομπών άνθρακα, υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και αργή ανάπτυξη.

Aυτές οι προκλήσεις οδηγούν τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους να αναδειχθούν σε καταναλωτές ενέργειας, παραγωγούς και φορείς παροχής ενέργειας. Ως καταναλωτές ενέργειας, μπορούν να χρησιμοποιήσουν καινοτόμες τεχνολογίες, που επιτρέπουν σε κάθε watt να τροφοδοτεί περισσότερα bits, επιτυγχάνοντας πιο αποδοτική κατανάλωση ενέργειας. Ως παραγωγοί ενέργειας, μπορούν να καταναλώνουν πράσινη ηλεκτρική ενέργεια, την οποία παράγουν με την ανάπτυξη αποκεντρωμένων φωτοβολταϊκών συστημάτων. Επιπλέον, με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας στις εγκαταστάσεις, μπορούν να δημιουργήσουν μια εικονική μονάδα παραγωγής ενέργειας (VPP), η οποία υποστηρίζει το peak shaving και τη ρύθμιση συχνότητας για τα δίκτυα ισχύος. Ως φορείς ενέργειας, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν bit για τη διαχείριση των Watt. Μπορούν, δηλαδή, να χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες για να βελτιώσουν την απόδοση και να εξασφαλίσουν ενεργειακή σταθερότητα τόσο στα συμβατικά όσο και στα ανανεώσιμα συστήματα ενέργειας.

  • Καταναλωτής ενέργειας: Μεγιστοποίηση της απόδοσης και ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης

Ως καταναλωτές ενέργειας, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι θα δημιουργήσουν πράσινες εγκαταστάσεις, κέντρα δεδομένων (data centers) και εγκαταστάσεις φόρτισης, ενώ θα βελτιώσουν τη συνολική ενεργειακή απόδοση για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών. 

Η φυσική ψύξη θα μειώσει την ανάγκη για κλιματιστικά και ανεμιστήρες, ενισχύοντας την ενεργειακή απόδοση του χώρου (SEE) από 60% σε 97%.

Τα συστήματα ψύξης καταναλώνουν περίπου το 30% της συνολικής ενέργειας που απαιτείται για τις εγκαταστάσεις κέντρων δεδομένων. Τεχνολογίες όπως η δωρεάν ψύξη και η βελτιστοποίηση ενεργειακής απόδοσης με τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να μειώσουν το PUE των data centers από 1,45 σε 1,15.

Τα βενζινοκίνητα οχήματα αποτελούν έναν από τους τρείς κορυφαίους πομπούς διοξειδίου του άνθρακα στον κόσμο, που αντικαθίστανται γρήγορα από ηλεκτρικά οχήματα (EV). Ωστόσο, οι εγκαταστάσεις φόρτισης δεν μπορούν να συμβαδίσουν με την ανάπτυξη των EV. Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, συμπεριλαμβανομένων των data centers διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην κατασκευή εγκαταστάσεων φόρτισης, με την εταιρεία να αναπτύσσει ήδη περισσότερους από 200 σταθμούς φόρτισης.

  • Παραγωγός Ενέργειας: Μεγιστοποίηση της αξίας των υποδομών μέσω παραγωγής ενέργειας και ελέγχου

Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι θα γίνουν παραγωγοί ενέργειας και θα συμμετέχουν ενεργά στην παραγωγή και ρύθμιση ενέργειας.

Όσον αφορά στην παραγωγή ενέργειας, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι διαθέτουν σχεδόν 10 εκατομμύρια εγκαταστάσεις και δεκάδες χιλιάδες κτίρια σε όλο τον κόσμο, που εκπέμπουν εκατοντάδες εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα. Στη Νότια Αφρική, για την αντιμετώπιση των συχνών διακοπών ρεύματος, εγκαταστάθηκαν φωτοβολταϊκά συστήματα 6,5 kW σε σταθμούς βάσης για την παραγωγή 11.000 kWh πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας ανά εγκατάσταση ετησίως, μειώνοντας τις εκπομπές άνθρακα κατά 6 τόνους. Αρκετοί τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι αναπτύσσουν επίσης μονάδες παραγωγής ενέργειας σε κλίμακα κοινής ωφέλειας. Για παράδειγμα, η Orange ανακοίνωσε ότι θα κατασκευάσει μια φωτοβολταϊκή μονάδα ισχύος 80 MW στη Γαλλία, η οποία θα παράγει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο kWh πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας για την εταιρεία στο μέλλον.

Όσον αφορά στη ρύθμιση της ενέργειας, ένα δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να γίνει ασταθές, καθώς προσλαμβάνει μεγαλύτερο ποσοστό ανανεώσιμης ενέργειας, γεγονός που αυξάνει το χάσμα μεταξύ peak και off-peak τιμών ηλεκτρικής ενέργειας. Επομένως, το peak shaving και η ρύθμιση συχνότητας σηματοδοτούν μια ευκαιρία για αυξημένα έσοδα. Τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εγκαταστάσεις για να περιορίσουν τις διαφοροποιήσεις τιμών. Θα αποθηκεύουν ενέργεια όταν η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος είναι χαμηλή και θα παρέχουν ενέργεια σε περιόδους υψηλών τιμών, μειώνοντας το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Καθώς τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας στις εγκαταστάσεις μπορούν επίσης να αποτελούν μέρος μιας εικονικής μονάδας παραγωγής (VPP) και να προγραμματίζονται ως ρυθμιζόμενο φορτίο, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι μπορούν να αποκομίσουν περισσότερα έσοδα. 

  • Πάροχος ενέργειας: Δημιουργία ασφαλούς, σταθερού και αποδοτικού συστήματος παροχής ενέργειας

Στο μέλλον, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι θα γίνουν φορείς ενέργειας μέσω της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών, επιτρέποντας ασφαλή, σταθερά και αποδοτικά συστήματα παροχής ενέργειας τόσο για τις συμβατικές όσο και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Είναι γνωστό ότι ο καιρός έχει σημαντική επίδραση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που προέρχονται είτε από τον ήλιο είτε από τον άνεμο. Οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν στην ακριβή πρόβλεψη και τον γρήγορο προγραμματισμό ενέργειας για την εξισορρόπηση της προσφοράς και της ζήτησης. Επιπλέον, οι τεχνολογίες επικοινωνιών θα διευκολύνουν την απομακρυσμένη O&M και τον προγραμματισμό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μειώνοντας σημαντικά τον φόρτο εργασίας O&M.

Η Huawei παρέχει στους τηλεπικοινωνιακoύς παρόχους προϊόντα που συνδυάζουν ψηφιακές τεχνολογίες, όπως 5G, AI και cloud. Εμπλουτίζουν την επικοινωνία σε όλο τον κόσμο και επιτρέπουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε διάφορους κλάδους. Στην παγκόσμια μετάβαση προς την ουδετερότητα του άνθρακα, η Huawei θα παρέχει, επίσης, στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους προϊόντα και υπηρεσίες που ενσωματώνουν τεχνολογίες ηλεκτρονικών ισχύος, όπως Φ/Β, VPP και διαχείριση ενέργειας. Εκτός από την προώθηση της επιχειρηματικής ανάπτυξης, τα προϊόντα και οι λύσεις της Huawei θα βοηθήσουν τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και την κοινωνία στο σύνολό της να πλησιάσουν την ουδετερότητα των εκπομπών άνθρακα. Κοιτάζοντας το μέλλον, η Huawei Digital Power θα συνεργαστεί με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους για να γράψει ένα νέο κεφάλαιο στην πράσινη ανάπτυξη και να τους βοηθήσει να επιτύχουν τη μετάβαση στην ουδετερότητα του άνθρακα.

Ενώ άλλοι προσπαθούν να προβλέψουν το μέλλον, η Huawei το δημιουργεί. Στο ταξίδι της πράσινης ανάπτυξης, η συνεργασία καθίσταται απαραίτητη για τη δημιουργία μιας πιο πράσινης και πιο βιώσιμης κοινωνίας για τον κόσμο, εξασφαλίζοντας ένα φωτεινότερο μέλλον για τις επόμενες γενιές.