7ος χρόνος, ημέρα 2103η
Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2021

Τράπεζα Πειραιώς: Μείωση των κόκκινων δανείων κατά 14 δισ. ευρώ μέσα σε ένα τρίμηνο

Τράπεζα Πειραιώς: Μείωση των κόκκινων δανείων κατά 14 δισ. ευρώ μέσα σε ένα τρίμηνο


Σημαντική πρόοδο σημειώνει η Τράπεζα Πειραιώς στο μέτωπο της μείωσης των κόκκινων δανείων καθώς ο σχετικός δείκτης από 46%  που ήταν το τέλος Μαρτίου 2021  έχει υποχωρήσει πλέον στο 23%. 
Όπως διαβεβαίωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα, βασικό μέλημα της διοίκησης είναι η περαιτέρω μείωση των ΝPEs στο 9%.

Η Τράπεζα ολοκληρώνοντας επιτυχία την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €1,4 δισ. στα τέλη Απριλίου, την έκδοση υβριδικού τίτλου Αdditional Tier 1 ύψους €0,6 δισ. στις αρχές Ιουνίου, ενώ μαζί με τις υπόλοιπες κεφαλαιακές ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν απομειώνουν την αξία των μετόχων, οδηγείται σε μία σωρευτική κεφαλαιακή ενίσχυση περίπου €3,0 δις. Οι δράσεις αυτές  συνεισφέρουν περίπου 7,5 ποσοστιαίες μονάδες στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, του 2020 αυξάνοντάς τον σε επίπεδο άνω του 20% pro forma.

Δημιουργώντας ένα κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας η Πειραιώς όπως προαναφέραμε προχώρησε στο στρατηγικό σχεδιασμό μείωσης των κόκκινων δανείων. Ετσι σε εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση του σχεδίου μείωσης των NPEs με στόχο την επίτευξη μονοψήφιου δείκτη NPE ως το τέλος του 2021, μέσω της τιτλοποίησης και αποαναγνώρισης NPEs συνολικής λογιστικής αξίας €19 δισ.

Στην κατεύθυνση αυτή, η Τράπεζα αποναγνωρίζει στο τρέχον τρίμηνο €7 δισ. ΝΡΕs από τις τιτλοποιήσεις Vega & Phoenix, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα τη συμφωνία πώλησης της τιτλοποίησης NPEs “Sunrise 1” ύψους πρόσθετων €7 δισ.  Ο κ. Μεγάλου υποστήριξε  ότι η  συμβολή του προγράμματος «Ηρακλής» είναι πραγματικά καθοριστική καθώς  παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης των συναλλαγών αυτών.

 Αναφερόμενος στον Τρίτο  πυλώνα  του σχεδίου Sunrise που περιλαμβάνει το  πρόγραμμα μετασχηματισμού της Τράπεζας Πειραιώς ο κ. Μεγάλου ανέφερε ότι το  συγκεκριμένο σχέδιο θα οδηγήσει μεσοπρόθεσμα σε αύξηση των προ προβλέψεων κερδών  κατά περίπου 15% μέσω της ενίσχυσης των λειτουργικών εσόδων από νέες, υγιείς δραστηριότητες, της αναβάθμισης της προσφοράς των προϊόντων μας, της βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας, του ριζικού μετασχηματισμού του κόστους με έμφαση στην ψηφιοποίηση, με σωρευτικό αποτέλεσμα προ-προβλέψεων κέρδη περίπου €1,1 δισ. σε επαναλαμβανόμενη βάση το 2024.

Το παραπάνω αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού, και  με το αποκλιμακωμένο έξοδο προβλέψεων, αναμένεται να αποφέρουν αποδόσεις στους μετόχους της Πειραιώς  που θα διαμορφωθούν σε διψήφια επίπεδα μεσοπρόθεσμα.