ΓΔ: 898,63 -6,68 (-0,74 %)

Τζίρος: 98,36 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 1994η
Σάββατο, 17 Απριλίου 2021

ΓΔ: 898,63 -6,68 (-0,74 %)

Τζίρος: 98,36 εκατ. €   RT

Το σχέδιο δράσης της ΕΧΑΕ για την είσοδο στην εποχή του ESG

Το σχέδιο δράσης της ΕΧΑΕ για την είσοδο στην εποχή του ESG

«Όλοι μαζί μπορούμε» ήταν το κεντρικό μήνυμα του Σωκράτη Λαζαρίδη, Διευθύνοντος Συμβούλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή διαδικτυακή εκδήλωση που διοργάνωσε το ΕΧΑΕ σχετικά με τα Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης κριτήρια (ESG). Η συμμόρφωση με τα κριτήρια ESG αποτελεί στοίχημα για τη βιωσιμότητα των εταιρειών, τις επενδύσεις ξένων επενδυτών και την διαφάνεια στα εν λόγω κριτήρια.

Όπως δήλωσε η Γεωργία Μουρλά, επιτελική Διευθύντρια του Χρηματιστηρίου Αθηνών «είναι μεγάλη ευκαιρία για την οικονομία και τις επιχειρήσεις τα κριτήρια ESG. Ως Χρηματιστήριο είμαστε δίπλα στις επιχειρήσεις προκειμένου να μπορέσουν να συμβληθούν με τα νέα αυτά κριτήρια».

Στη διάρκεια της εκδήλωσης υπογραμμίστηκε ότι η τήρηση των εν λόγων κριτηρίων είναι καίριας σημασίας για την προσέλκυση επενδύσεων, τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, την προστασία του περιβάλλοντος και βεβαίως στη διαφάνεια των πληροφοριών. Άλλωστε όπως σημείωσε ο Γιώργος Σεραφείμ, Καθηγητής στο Harvard Business School και μέλος Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηρίου Αθηνών «οι επενδυτές θέλουν να έχουν ESG data προκειμένου να τα χρησιμοποιούν για να φτιάξουν το portfolio κάθε εταιρείες, να μετρήσουν τα ρίσκο που συνδέονται με τη λειτουργία κάποιας εταιρείας και να δουν τις προοπτικές της. Τέτοιοι κίνδυνοι είναι η κλιματική αλλαγή, το ανθρώπινο δυναμικό και οι ευκαιρίες που υπάρχουν».

Ο ίδιος παρατήρησε πως «υπάρχει αυξημένη κινητικότητα στην επενδυτική κοινότητα, η οποία θα οδηγήσει στην επιτάχυνση των της τάσης για «Impact reporting Investor» και στη δημιουργία νέων κανονιστικών ρυθμίσεων και πλαισίου για τα εν λόγω κριτήρια». Ο κ.Σεραφείμ σημείωσε πως ο «ρόλος που έχει παίξει και θα διαδραματίσει το χρηματιστήριο Αθηνών είναι καίριο για τη σύγκληση των επιχειρήσεων με τα κριτήρια ESG» ενώ παρατήρησε πως «τα τελευταία δύο χρόνια μεγάλες επιχειρήσεις έχουν συμβληθεί και έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όπως είναι η Μυτιληναίος, η 3 E και o OTE. Στην ουσία οι δείκτες ESG βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης, την κάνει πιο θελτική στους επενδυτές και ενισχύει τη βιωσιμότητα και διαφάνειά της».

Ποιος είναι όμως ο στρατηγικός σχεδιασμός του ΧΑ για την προώθηση των δεικτών ESG και την υιοθέτησή τους από τις εισηγμένες; Όπως σημείωσε η κα Μουρλά πέντε είναι οι άμεσοι στόχοι του Χρηματιστηρίου. Η προβολή και η ενίσχυση της αναγνωριμότητας των εισηγμένων εταιρειών στον δείκτη ESG, η χρηματοδότηση βιώσιμων επενδύσεων μέσω του Χρηματιστηρίου και η επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση του οικοσυστήματος για θέματα ESG. Επίσης σχεδιάζεται η ανάπτυξη πλατφόρμας για την καταχώρηση ESG πληροφοριών και δεδομένων σε πλατφόρμα του ΧΑ, ενώ παράλληλα δημιουργείται δείκτης ESG.

Η προβολή και ενίσχυση της αναγνωρισιμότητα θα γίνει με τη διάκριση και προβολή των εταιρειών που δημοσιοποιούν ικανοποιητικά την επίδοσή τους σε θέματα ESG, ενώ θα υπάρξει αξιολόγηση δημοσιοποιημένων πληροφοριών ESG για το 2020, βάσει του Οδηγού Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG του Χρηματιστηρίου. Επίσης η επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση και η επιμόρφωση των επιχειρήσεων θα επιτευχθεί μέσω ειδικά διαμορφωμένων ESG Executive Courses για την κατανόηση και τη σωστή διαχείριση θεμάτων ESG από τις διοικήσεις και τα στελέχη τρων εταιρειών, ενώ δρομολογούνται συνεργασίες με Έλληνες θεσμικούς επενδυτές για θέματα ενσωμάτωσης κριτηρίων EGS στην επενδυτική τους στρατηγική.

Επιπροσθέτως προβλέπεται η αξιοποίηση βάσης δεδομένων από θεσμικούς επενδυτές και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, μέσω μιας ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας για τη καταχώρηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Έτσι θα παρέχεται επίσης η δυνατότητα αξιολόγησης από την εταιρείας της θέσης της σε σχέση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου στα κριτήρια ESG.

Στον τομέα της χρηματοδότησης βιώσιμων επενδύσεων εντάσσεται στον σχεδιασμό της ΕΧΕ η υποστήριξη, έκδοση και διαπραγμάτευση βιώσιμων ομολόγων στις αγορές του Χρηματιστηρίου, η δημοσιοποίηση κατευθυντήριων γραμμών για τα βιώσιμα ομόλογα και η διάκριση των πράσινων εκδόσεων ομολόγων με ειδικό label.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα οφέλη για τις εταιρείες από την εναρμόνιση με τα κριτήρια ESG είναι σημαντικά, καθώς εξασφαλίζεται πρόσβαση σε χαμηλού κόστους κεφάλαια και διαφοροποιείται η επενδυτική βάση. Επίσης βελτιώνεται η εταιρική φήμη και επίδοση μιας εταιρείας, ενώ υπάρχουν στοιχεία διαθέσιμα σε data vendors.

Από τη μεριά της η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου αφού συνεχάρη τη διοίκηση του χρηματιστηρίου για την πρωτοβουλία τόνιες πως «υπάρχει ανάγκη εγρήγορσης στην αγορά για να καταλάβουμε το νέο πλαίσιο ESG. Είναι ανάγκη να ενημερωθούν για τη βιωσιμότητα όλοι, καθώς τα οφέλη είναι μοναδικά για την κοινωνία , την εταιρική διακυβέρνηση, ενώ διαμορφώνονται πλέον υπεύθυνα περιβαλλοντικά εταιρείες».