ΓΔ: 925,83 1,53 (0,17 %)

Τζίρος: 68,57 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 2052η
Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021

ΓΔ: 925,83 1,53 (0,17 %)

Τζίρος: 68,57 εκατ. €   RT

Το Βερολίνο ζητά από την Goldman Sachs να αποτρέπει παράνομες δραστηριότητες

Το Βερολίνο ζητά από την Goldman Sachs να αποτρέπει παράνομες δραστηριότητες

Η γερμανική χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή Bafin ανακοίνωσε σήμερα ότι ζήτησε από την Goldman Sachs να ενεργήσει ώστε να αποτρέπει το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση τρομοκρατών.

Η Bafin δήλωσε ότι ζήτησε από την Goldman Sachs να συμμορφωθεί με τις αρχές της δέουσας επιμέλειας σχετικά με τους πελάτες και με την ανάλυση κινδύνων σύμφωνα με τον νόμο κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Πηγή: Reuters