8ος χρόνος, ημέρα 2477η
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2022

Τιτάν: Στα 384,8 εκατ. ευρώ οι ενοποιημένες πωλήσεις το α' τρίμηνο

Τιτάν: Στα 384,8 εκατ. ευρώ οι ενοποιημένες πωλήσεις το α' τρίμηνο

Αύξηση 6,1% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Τιτάν το πρώτο τρίμηνο του 2020, φτάνοντας τα 384,8 εκατ. ευρώ, στηριζόμενος στην ισχυρή ζήτηση των ΗΠΑ και την ανθεκτικότητα των αγορών στην Ανατολική Μεσόγειο και παρά την επιβράδυνση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων λόγω του κορονοϊού από τα μέσα Μαρτίου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) μειώθηκαν κατά 3,7 εκατ. ευρώ σε 40,6 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της επιβάρυνσης κόστους περίπου 10 εκατ. ευρώ το οποίο αφορά την ετήσια συντήρηση του εργοστασίου στην Φλόριντα, η οποία πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι (2ο τρίμηνο 2019). Τον Απρίλιο, τα αποτελέσματα επωφελήθηκαν αντίστοιχα από τη χρονική μετατόπιση του κόστους συντήρησης φέτος. Τα αρχικά οικονομικά αποτελέσματα δείχνουν ότι ο κύκλος εργασιών την περίοδο από αρχής έτους έως και τον Απρίλιο κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με το 2019, φθάνοντας τα 508 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 67,2 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 5,7 εκατ. ευρώ ή 9,3%.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, το πρώτο τρίμηνο του 2020, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν ζημίες 15,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 6,2 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2019. Η μείωση οφείλεται στο κόστος 9 εκατ. ερώ από την αποτίμηση συμβάσεων hedging σταθερού επιτοκίου σε δολάρια. Αυξητικά κινήθηκαν οι πωλήσεις σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων. Οι πωλήσεις τσιμέντου του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 4% λόγω της υψηλότερης ζήτησης στις περισσότερες αγορές δραστηριοποίησης. Οι πωλήσεις αδρανών υλικών αυξήθηκαν κατά 3% ενώ οι πωλήσεις έτοιμου σκυροδέματος κατά 2%.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στα τέλη Μαρτίου 2020 διαμορφώθηκε στα 878 εκατ. ευρώ, μειωμένος σε σχέση με τα υψηλότερα επίπεδα του 2019 αλλά αυξημένος κατά 42 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τα τέλη του 2019, εν μέρει λόγω της ενίσχυσης του αμερικανικού δολαρίου. Ο Όμιλος Τιτάν παραμένει οικονομικά ισχυρός με ενισχυμένη την ταμειακή του ρευστότητα η οποία, σε συνδυασμό με τα ταμειακά διαθέσιμα και τις δεσμευμένες τραπεζικές γραμμές χρηματοδότησης, διαμορφώθηκε στα 400 εκατ. ευρώ. Οι επενδυτικές δαπάνες κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν στα 20,8 εκατ. ευρώ έναντι 22,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο το 2019. Οι επενδύσεις απέβλεπαν κυρίως στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ.

Ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου ανέφερε: «Οι δράσεις μας στο άμεσο μέλλον θα πρέπει να αποφασίζονται με γνώμονα τα παρακάτω κριτήρια:

- Πάνω από όλα, προστασία της υγείας και της ασφάλειας των ανθρώπων μας και δράσεις για τη στήριξη των προσπαθειών που αποβλέπουν στον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

- Μέριμνα για τη διατήρηση του καλύτερου δυνατού επιπέδου απρόσκοπτης εξυπηρέτησης των πελατών μας.

- Πρόβλεψη για ενδεχόμενα προβλήματα στη λειτουργία μας και εφαρμογή σχεδίων για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων μας. Ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων και διαμόρφωση όσο το δυνατόν πιο ευέλικτων λύσεων.

Παράλληλα, συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε και μακροπρόθεσμα, όπως πάντα στον Τιτάνα: φροντίζουμε τους ανθρώπους μας, στηρίζουμε ενεργά τις τοπικές κοινότητες, τοποθετούμαστε αποτελεσματικά στην αγορά, μειώνουμε το ανθρακικό αποτύπωμά μας, υιοθετούμε νέες τεχνολογίες και καινοτομούμε. Όπως κάθε κρίση, έτσι κι αυτή θα περάσει - και θέλουμε να είμαστε καλά προετοιμασμένοι για να συνεχίσουμε την πορεία μας δυναμικά όταν φτάσει αυτή η στιγμή».