7ος χρόνος, ημέρα 2148η
Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2021

Τα μερίσματα αργούν πολύ για τις ελληνικές τράπεζες

Τα μερίσματα αργούν πολύ για τις ελληνικές τράπεζες

Όλοι θυμόμαστε ότι με το ξέσπασμα της πανδημίας στο τέλος του Q1 του 2020, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), προβλέποντας ότι η υγειονομική κρίση θα οδηγούσε σε οικονομική κρίση, μέρος της οποίας θα μετατρεπόταν σε τραπεζική χρήση, συνέστησε στις τράπεζες να μην προχωρούν στη διανομή μερισμάτων στους μετόχους τους, από τα ενδεχόμενα κέρδη τους.

Επίσης συνέστησε στις διοικήσεις των τραπεζών να μην προβαίνουν στην επαναγορά ιδίων μετοχών, στο λεγόμενο “stock buy back”. Δηλαδή, στην απόκτηση δικών τους μετοχών μέσα από τα χρηματιστήρια, με σκοπό να προσδώσουν μεγαλύτερη αξία στους μετόχους τους. Βέβαια η διεθνής αυτή πρακτική εφαρμόζεται, όταν οι εταιρείες έχουν ισχυρά διαθέσιμα, δεν χρωστούν και ταυτόχρονα δεν βρίσκουν καλύτερα απόδοση για τα ταμειακά τους διαθέσιμα.

Οι συστάσεις αυτές συνεχίστηκαν και στο τέλος του Q3, καθώς και στο τέλος του Q4, με δεδομένη τη δημιουργία νέων κόκκινων δανείων, την επιβολή ενός καθεστώτος moratorium και την αδυναμία του τραπεζικού συστήματος να προχωρήσει σε χρηματοδοτήσεις των πληττόμενων επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Οι τράπεζες καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης έπρεπε να απορροφήσουν τους κραδασμούς της ύφεσης και να σταθούν όρθιες κεφαλαιακά.

Έτσι θα ήταν ιδιαίτερα οξύμωρο για τις εγχώριες τράπεζες, που έχουν προχωρήσει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και σε σχετικά «ακριβές» ομολογιακές εκδόσεις, να διανέμουν μέρισμα προσφέροντας στους μετόχους τους τις «ίδιες τους τις σάρκες». Ή και να αγοράζουν τις μετοχές τους μέσα από το ταμπλό, την ίδια στιγμή που τις προσέφεραν πριν από μήνες στο ευρύ επενδυτικό κοινό, με σκοπό να ενισχυθούν κεφαλαιακά.

Το πλάνο για τις τράπεζες, δεν περιλάμβανε την ικανοποίηση των μετόχων. Περισσότερο εστιαζόταν στο να παραμείνουν οι τράπεζες όρθιες και βιώσιμες. Στο να παραμείνουν κεφαλαιακά σταθερές, να συνεχίσουν να αποκλιμακώνουν το βάρος από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, να μειώνουν τους κινδύνους και να προσφέρουν δάνεια σε όλους πληρούν τα τραπεζικά κριτήρια. Και φυσικά να περάσουν τα ετήσια stress tests.

Η «απαγόρευση» διανομής μερίσματος από την πλευρά των τραπεζών, λήγει το τέλος του Q3 του 2021 και αφού θα έχουν γνωστοποιηθεί τα αποτελέσματα των stress tests και οι πιθανότητες για νέες κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Για να μιλάμε όμως με πραγματικά στοιχεία, καλό είναι οι επενδυτές να γνωρίζουν ότι σύμφωνα με τους σχεδιασμούς των τραπεζών οι διανομές τραπεζικών μερισμάτων, θα γίνουν σε δύο φάσεις.

Θα προηγηθούν μέσα στο 2023 οι τράπεζες στις οποίες το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) έχει χαμηλή συμμετοχή, όπως είναι η Eurobank Holdings όπου το ΤΧΣ έχει το 1,40% και η Alpha Services and Holdings στην οποία το ΤΧΣ κατέχει το 11,00% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Για την Εθνική Τράπεζα και την Πειραιώς Financial Holdings, τα πράγματα είναι λίγο πιο σύνθετα, αφού προέχει η μείωση των υψηλών ποσοστών που κατέχει το ΤΧΣ στη μετοχική βάση των συγκεκριμένων τραπεζών. Ας σημειωθεί ότι μετά από τη μετατροπή των CoCos σε μετοχές και την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, το ΤΧΣ κατέχει το 27,00% των μετοχών της. Η συμμετοχή του ΤΧΣ στην Εθνική Τράπεζα παραμένει αμετάβλητη στο 40,30%.

Επομένως πρώτα θα πρέπει να αναμένεται η αποεπένδυση του ΤΧΣ από τη μετοχική βάση των τραπεζών και μετά η έναρξη διανομής μερισμάτων, η οποία τοποθετείται χρονικά μέσα στο 2024.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.