ΓΔ: 815,10 -1,93 (-0,24 %)

Τζίρος: 78,64 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 1950η
Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021

ΓΔ: 815,10 -1,93 (-0,24 %)

Τζίρος: 78,64 εκατ. €   RT

Στη Τέρνα Ενεργειακή ο διαγωνισμός του ψηφιακού μετασχηματισμού του ΟΑΣΘ

Στη Τέρνα Ενεργειακή ο διαγωνισμός του ψηφιακού μετασχηματισμού του ΟΑΣΘ

Ανατροπή στο διαγωνισμό ανάθεσης του έργου που αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμός του ΟΑΣΘ. Η μείζων Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έκανε δεκτή την προσφυγή της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. κατά απόφασης που είχε λάβει τμήμα του ίδιου δικαστηρίου πριν μερικούς μήνες βάσει της οποίας το δικαστήριο κωλύονταν στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεση του έργου ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ, στον μοναδικό ενδιαφερόμενο του διαγωνισμού. Πρόκειται για την Ένωση των εταιρειών ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, Indigital και AMCO.

To έργο προϋπολογισμού ύψους 39 εκατ. ευρώ (συμπ. ΦΠΑ) φέρει τον τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Τηλεματική και Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΟΣΕΘ)» και στόχο έχει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ). Πρακτικά το έργο αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΟΑΣΘ (πρώην ΑΣΥΘ) αλλά η λύση θα καλύψει και τις ανάγκες του Μετρό της Θεσσαλονίκης, όταν αυτό τεθεί σε λειτουργία το 2023.

Η υπογραφή της σύμβασης είχε παγώσει στις αρχές του έτους, όταν το ΣΤ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με πράξη του (171/2020) έκρινε μη σύννομη την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή, η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ), κατέθεσε αίτηση ανάκλησης της απόφασης 171/2020 και επι του θέματος επιλήφθηκε το VI Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου (με μεγαλύτερη σύνθεση). Η απόφαση που εξέδωσε τον περασμένο Ιούλιο, επίσης ανέφερε ότι κωλύονταν την υπογραφή της σύμβασης.

Ωστόσο με την 1346/2020 απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, απορρίφθηκαν οι δύο από τις τρεις αιτιάσεις που είχε επικαλεστεί στην απόφασή του το ΣΤ’ Κλιμάκιο του δικαστηρίου. Συγκεκριμένα απέρριψε την αιτίαση ότι:

η αναθέτουσα αρχή (ΚτΠ ΑΕ) δεν αιτιολόγησε επαρκώς η επιλογή της να μην υποδιαιρέσει τα επιμέρους τμήματα του έργου, έτσι ώστε να μπορεί να υποβληθεί οικονομική προσφορά για κάθε τμήμα χωριστά

ορισμένοι όροι τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που τέθηκαν από την διακήρυξη του έργου μπορούσαν να δημιουργήσουν δυσμενείς διακρίσεις.

Με την απόφαση του ωστόσο, το VI Τμήμα του δικαστηρίου έκανε δεκτή τη αιτίαση του ΣΤ’ Κλιμακίου η οποία αναφέρει ότι «τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού είναι αόριστα, τόσο ως προς τον προσδιορισμό του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, όσο και ως προς τον τρόπο κατάστρωσης και αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς των δυνητικών υποψηφίων». Με βάση αυτό η απόφαση 1346/2020 εισηγούνταν την μη υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Μετά από αυτό, η ΚτΠ ΑΕ υπέβαλε στο τέλος Ιουλίου, προσφυγή αναθεώρησης της απόφασης 1346/2020 του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Για τη προσφυγή αυτή υπήρχε μόνον ένα όργανο για να επιληφθεί και αυτό ήταν η μείζων Ολομέλεια του δικαστηρίου. Όντως η ολομέλεια του δικαστήριο συνήλθε υπό τον πρόεδρου του δικαστηρίου Ιωάννη Σαρμά και εκδίκασε την προσφυγή την 1η Σεπτεμβρίου 2020. Η σχετική απόφαση ωστόσο καθαρογράφθηκε μόλις πριν 10 ημέρες.

Η νέα απόφαση δέχθηκε την προσφυγή της ΚτΠ ΑΕ και αναθεώρησε την απόφαση του VI Tμήματος του δικαστηρίου (1346/2020). Επίσης δέχθηκε την αίτηση ανάκλησης της ΚτΠ που είχε υποβληθεί κατά της Πράξης του ΣΤ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (171/2020) την οποία και ανακάλεσε. Η μείζων Ολομέλεια, σύμφωνα με την απόφασή της αναφέρει ότι «τα στοιχεία που χορήγησε η αναθέτουσα Αρχή ήταν επαρκή ώστε οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να διαμορφώσουν βάσιμες και ρεαλιστικές προσφορές, πληρουμένου του απαιτούμενου από τον νόμο στοιχείου της “ωριμότητας” της σύμβασης. Για τους λόγους αυτούς», καταλήγει η απόφαση, «δεν έλαβε χώρα στην προκειμένη περίπτωση περίπτωση στρέβλωση του ανταγωνισμού…».

Υπήρξαν τέσσερις δικαστές που μειοψήφησαν, αλλά οι δικαστές που υπερψήφισαν ήταν περισσότεροι. Η υπογραφή της σύμβασης αναμένεται να γίνει μόλις η Ενωση Εταιρειών επικαιροποιήσει τα δικαιολογητικά ανάθεσης του διαγωνισμού. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις η υπογραφή της σύμβασης θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του έτους.

Για το έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Τηλεματική και Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΟΣΕΘ)» η Ένωση Εταιρειών TΕΡΝΑ-Indigital-AMCO υπέβαλε προσφορά ύψους 30 εκατ. ευρώ, έναντι προϋπολογισμού 31,5 εκατ. ευρώ που είναι ο προϋπολογισμός. Τα τιμήματα δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία του Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) τηλεματικής και πληροφόρησης επιβατών, το ΟΠΣ αυτοματοποιημένης συλλογής κομίστρου, το οποίο θα βασίζεται σε ηλεκτρονικά εισιτήρια (έξυπνες κάρτες και mobile εφαρμογές), το ΟΠΣ προγραμματισμού και βελτιστοποίησης δρομολογίων και υπηρεσιών, το ΟΠΣ ψηφιακής διαχείρισης εγγράφων και ροής εργασιών με ψηφιακές υπογραφές, το ΟΠΣ διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP), το ΟΠΣ διαχείρισης αμαξοστασίου και το ΟΠΣ διαχείρισης αιτημάτων επιβατικού κοινού και παραπόνων.

Ο ανάδοχος επίσης θα δημιουργήσει τη Διαδικτυακή Πύλη και τις εφαρμογές για έξυπνες συσκευές, το σύστημα διαχείρισης καυσίμου, Επιχειρηματικής Ευφυίας (BI), δράσεις δημοσιότητας έργου και ενημέρωσης επιβατικού κοινού κ.ά. Το έργο έχει διάρκεια υλοποίησης 12 μήνες.