ΓΔ: 925,83 1,53 (0,17 %)

Τζίρος: 68,57 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 2052η
Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021

ΓΔ: 925,83 1,53 (0,17 %)

Τζίρος: 68,57 εκατ. €   RT

Στενό μαρκάρισμα στις τράπεζες με στόχο την αύξηση των χορηγήσεων στις επιχειρήσεις

Στενό μαρκάρισμα στις τράπεζες με στόχο την αύξηση των χορηγήσεων στις επιχειρήσεις


«Στενό μαρκάρισμα» ξεκινάει η Κυβέρνηση προς τις τράπεζες ζητώντας λεπτομερή και πλήρη καταγραφή των δανείων που έχουν χορηγήσει τον τελευταίο χρόνο στις επιχειρήσεις. Απώτερος στόχος από την έμμεση πίεση που ασκεί στις διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων είναι να απελευθερωθεί ένα μέρος από την ρευστότητα των 39 δισ. ευρώ που έχουν λάβει οι Τράπεζες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να τη διοχετεύσουν σε δάνεια κυρίως προς τις επιχειρήσεις.

Η προσπάθεια αυτή αντανακλάται στην απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο Ρευστότητας που συνεδρίασε χθες, σύμφωνα με το οποίο θα ζητηθούν από τις τράπεζες να παράσχουν αναλυτικά στοιχεία για τα επιχειρηματικά δάνεια που έχουν χορηγήσει τους τελευταίους δώδεκα μήνες.

Η χαρτογράφηση των νέων δανείων θα είναι πλήρης καθώς οι τράπεζες καλούνται να δώσουν στοιχεία που αφορούν τον τομέα που δραστηριοποιούνται οι εταιρείες που έχουν λάβει δάνειο, τον κλάδος, την γεωγραφική περιοχή, και το μέγεθος της επιχείρησης. Η επίσημη εκδοχή για την συλλογή όλων αυτών των στοιχείων είναι «η συστηματικότερη και πιο στοχευμένη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση δεδομένων παροχής ρευστότητας, προκειμένου να υπάρξει ορθότερη παρακολούθηση, αξιολόγηση και βελτίωση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων καθώς και ο σχεδιασμός νέων.’
 

Το Συμβούλιο Ρευστότητας  αποτελεί το αρμόδιο όργανο για την επιτέλεση του σκοπού του Παρατηρητηρίου Ρευστότητας, ο οποίος είναι η παρακολούθηση της ρευστότητας στην αγορά, αυτοτελώς, καθώς και σε συνάρτηση με την πιστωτική επέκταση, στο πλαίσιο της κατεύθυνσης στήριξης της οικονομίας και της μέγιστης δυνατής αξιοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων για την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας των επιχειρήσεων.


Γενικότερα επικρατεί μία σύγχυση αναφορικά με τα δάνεια που έχουν χορηγήσει οι τράπεζες καθώς τα στοιχεία που ανακοινώνουν διάφοροι φορείς (Τράπεζα της Ελλάδος, Ένωση Τραπεζών, Υπουργείο Οικονομικών ) έχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ τους.

Το μόνο αδιαμφισβήτητο στοιχείο είναι η φθηνή ρευστότητα που έχουν λάβει οι Τράπεζες μέσω του προγράμματος TLTRO από την ΕΚΤ. Το ποσό αυτό αγγίζει τα 30 δισ. ευρώ και στην πραγματικότητα δεν είναι απλώς φθηνή ρευστότητα αλλά επιδότηση των τραπεζών από την ΕΚΤ καθώς τα κεφάλαια αυτά χορηγούνται με αρνητικό επιτόκιο.

Βέβαια και η ίδια η επικεφαλής της ΕΚΤ Κρ. Λαγκάρντ παραδέχθηκε πρόσφατα ότι το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων αυτών δεν φθάνει σε αυτούς που θα έπρεπε να είναι οι τελικοί αποδέκτες δηλαδή στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά.

Το πόσα από τα κεφάλαια αυτά οι ελληνικές τράπεζες τα έχουν μετατρέψει σε νέο δανεισμό αποτελεί γρίφο. Τα επίσημα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος δείχνουν ότι από την αρχή του 2020 έως και το Νοέμβριο του ίδιου χρόνου η καθαρή ροή των δανειων προς τις επιχειρήσεις κυμάνθηκε στα 4,5 δισ.​ ​ευρώ. Στα νοικοκυριά η ροή στεγαστικών καΙ καταναλωτικών δανείων ήταν αρνητική. Στα ποσά αυτά συμπεριλαμβάνονται και όλες οι εκταμιεύσεις που έχουν γίνει είτε με την εγγύηση του Δημοσίου απευθείας είτε μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (μέσω των προγραμμάτων ΤΕΠΙΧ κ.ο.κ). Επίσης περιλαμβάνονται και οι τοποθετήσεις που έχουν κάνει οι τράπεζες σε εταιρικά ομόλογα.
Από την πλευρά της η Ελληνική Ενωση Τραπεζών υποστηρίζει ότι το 2020 οι ελληνικές τράπεζες χρηματοδότησαν την οικονομία με κεφάλαια που ξεπέρασαν τα 20 δι​σ​.ευρώ . Ποσό μάλιστα που αποτελεί την υψηλότερη ετήσια χρηματοδοτική ροή της τελευταίας δεκαετίας στη χώρα μας.