ΓΔ: 926,64 -0,65 (-0,07 %)

Τζίρος: 823.121 €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 2053η
Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021

ΓΔ: 926,64 -0,65 (-0,07 %)

Τζίρος: 823.121 €   RT

Σταθερή βελτίωση μεγεθών από τον Όμιλο FOURLIS

Σταθερή βελτίωση μεγεθών από τον Όμιλο FOURLIS

Με αύξηση των ηλεκτρονικών πωλήσεων κατά 142,2% επιβεβαιώνοντας πλήρως τη στρατηγική του Ομίλου για ενίσχυση του συγκεκριμένου καναλιού έκλεισε το πρώτο τρίμηνο της χρήσης ο  Όμιλος FOURLIS, πετυχαίνοντας παράλληλα σημαντική μείωση του δανεισμού σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αλλά και με το τελευταίο τρίμηνο του 2020.

Παράλληλα σε επιχειρησιακό επίπεδο σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση τα αποτελέσματα από το πρώτο κατάστημα μικρού μεγέθους στον Πειραιά είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, με το επόμενο άνοιγμα τέτοιου τύπου καταστήματος να έχει προγραμματιστεί στο κέντρο της Σόφιας στη Βουλγαρία το καλοκαίρι του τρέχοντος έτους.

Ειδικότερα παρά το γεγονός ότι το πρώτο τρίμηνο του 2021 η αγορά και τα φυσικά καταστήματα παρέμειναν πρακτικά κλειστά ο όμιλος παρουσίασε πωλήσεις € 75,6 εκατ. έναντι € 84,5 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2020, μειωμένες κατά 10,5% με τις  ηλεκτρονικές πωλήσεις να φθάνουν στα 23,8 εκατ. ευρώ  σε σχέση με € 9,8 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2020, αυξημένες κατά 142,2%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και ενοικίων (EBITDAR), το πρώτο τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε € 4,5 εκατ. έναντι € 5,4 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων EBITDA(OPR), το πρώτο τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε € 2,5 εκατ. έναντι € 0,4 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Οι ζημίες προ φόρων, το πρώτο τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε € 3,5 εκατ. έναντι ζημιών προ φόρων € 6,0 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2020. Οι ζημίες μετά φόρους για το πρώτο τρίμηνο του 2021 ήταν € 2,7 εκατ.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου FOURLIS κατά την 31/03/2021 ήταν € 110,8 εκατ., σε σχέση με € 121,2 εκατ. κατά την 31/03/2020 και € 105,4 εκατ. κατά την 31/12/2020. 

Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις € 45,7 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2021, μειωμένες κατά 15,4% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2020 (€ 54,0 εκατ.).

Oι πωλήσεις στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2021 μειώθηκαν κατά 34,1%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 15,6% συγκρινόμενες με το πρώτο τρίμηνο του 2020. 

Το EBITDA(OPR) το πρώτο τρίμηνο του 2021 ανήλθε σε € 2,7 εκατ. έναντι € 1,8 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2020. Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε € 0,1 εκατ.

Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 9 καταστήματα ΙΚΕΑ, έξι από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο, και δύο στη Βουλγαρία. Επίσης λειτουργούν 9 σημεία παραγγελιοληψίας (Pick-up-Point) προϊόντων ΙΚΕΑ. Έξι από αυτά στην Ελλάδα, δύο στην Βουλγαρία και ένα στην Κύπρο. Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις της ΙΚΕΑ (e-commerce) αναπτύχθηκαν με ιδιαίτερα γρήγορο ρυθμό και στις τρεiς χώρες, ιδιαίτερα κατά τους μήνες εφαρμογής των μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορoνοϊού.

Το πρώτο μεσαίου μεγέθους κατάστημα ΙΚΕΑ 8.000 τ.μ. περίπου, ξεκίνησε τη λειτουργία του στο 3ο τρίμηνο του 2020 στη Βάρνα Βουλγαρίας, ενώ το πρώτο μικρού μεγέθους κατάστημα ΙΚΕΑ επιφάνειας 1.850 τ.μ. στον Πειραιά, ξεκίνησε τη λειτουργία του στις αρχές του τρέχοντος έτους. Τα αποτελέσματα γι’ αυτό το νέο τύπο καταστημάτων ΙΚΕΑ είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, με το επόμενο άνοιγμα τέτοιου τύπου καταστήματος να έχει προγραμματιστεί στο κέντρο της Σόφιας στη Βουλγαρία το καλοκαίρι του τρέχοντος έτους.

Στη λιανική αθλητικών ειδών (INTERSPORT & THE ATHLETE’S FOOT), οι πωλήσεις το πρώτο τρίμηνο του 2021 ανήλθαν στα € 29,9 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση 2,1% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2020 (€ 30,5 εκατ.). Στην Ελλάδα οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 11,9% , ενώ στις υπόλοιπες χώρες παρουσιάστηκε μεσοσταθμική αύξηση 9,0%, συγκρινόμενες με το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Το EBITDA(OPR) το πρώτο τρίμηνο του 2021 ανήλθε σε € 0,2 εκατ. έναντι € -0,9 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2020. Οι ζημίες προ φόρων το πρώτο τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε € 2,9 εκατ. 

Ο Όμιλος FOURLIS αριθμεί σήμερα 134 καταστήματα στη λιανική αθλητικών ειδών. Το δίκτυο καταστημάτων Intersport αποτελείται από 53 καταστήματα στην Ελλάδα, 34 στη Ρουμανία, 15 στην Τουρκία, 9 στη Βουλγαρία και 6 στην Κύπρο.

Αντιστοίχως λειτουργούν 14 καταστήματα The Athlete’s Foot στην Ελλάδα και 3 στην Τουρκία. Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις (e-commerce) αναπτύχθηκαν με ιδιαίτερα γρήγορο ρυθμό στην Ελλάδα, ενώ το κανάλι ηλεκτρονικών πωλήσεων είναι ήδη σε λειτουργία και στις υπόλοιπες χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος.