7ος χρόνος, ημέρα 2099η
Σάββατο, 31 Ιουλίου 2021

Space Hellas: Απέκτησε το 32,49% της Epsilon Singularlogic

Space Hellas: Απέκτησε το 32,49% της Epsilon Singularlogic

Το 32,49% της Epsilon Singularlogic ανακοίνωσε ότι απέκτησε Space Hellas, αγοράζοντας 3.247.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας έναντι τιμήματος 1 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή συνολικά 3,247 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά:

«Η SPACE HELLAS ανακοινώνει ότι, στις 29-6-2021, αγόρασε από την εταιρεία EPSILON NET A.E. 3.247.000 κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της εταιρείας «EPSILON SINGULARLOGIC A.E.» και ονομαστικής αξίας 1,00 € εκάστης, έναντι τιμήματος 1,00€ ανά μετοχή, δηλαδή συνολικά 3.247.000€, το οποίο και καταβλήθηκε ολοσχερώς.

Με την αγοραπωλησία αυτή, η οποία  γίνεται σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της απόσχισης από την EPSILON NET A.E. του κλάδου των εμπορικολογιστικών εφαρμογών για επιχειρήσεις και ERP που έχουν αναπτυχθεί με τη χρήση της πλατφόρμας PYLON, η SPACE HELLAS αποκτά το 32,49% της «EPSILON SINGULARLOGIC A.E.» καθώς σύμφωνα με τη σχετική αποτίμηση, η αξία του κλάδου ο οποίος αποσχίστηκε ανέρχεται σε 10 εκ ευρώ.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στις 01-03-2021, η ανωτέρω αγοραπωλησία γίνεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού  της SPACE HELLAS και της EPSILON NET A.E.  για την SingularLogic A.E.

Η ολοκλήρωση του στρατηγικού σχεδιασμού για την «EPSILON SINGULARLOGIC A.E.», η οποία και έχει συσταθεί από την EPSILON NET A.E. και την SPACE HELLAS (ανακοίνωση 22-01-2021), θα πραγματοποιηθεί με τη διάσπαση κλάδου  ιδιοπαραγόμενου λογισμικού της SingularLogic A.E. Μετά από την ολοκλήρωση της διάσπασης, το τελικό ποσοστό της SPACE HELLAS στην «EPSILON SINGULARLOGIC A.E.» θα διαμορφωθεί σε 39,97%.

Η συγκεκριμένη  συναλλαγή αποτελεί άλλο ένα βήμα που  αποδεικνύει έμπρακτα, την ισχυρή συνεργασία  των δύο Ομίλων (SPACE HELLAS και EPSILON NET A.E.)  και αποτελεί ορόσημο στην πορεία για τη δημιουργία ενός πολύ μεγαλύτερου επιχειρηματικού σχήματος στο χώρο της Πληροφορικής στην Ελλάδα.»