8ος χρόνος, ημέρα 2273η
Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2022

ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική: Εκταμίευσε το κοινό ομολογιακό 5,23 εκατ. ευρώ

ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική: Εκταμίευσε το κοινό ομολογιακό 5,23 εκατ. ευρώ

Στην αναχρηματοδότηση του δανεισμού της 100% θυγατρικής της στη Ρουμανία προχωρά τώρα η ΣΙΔΜΑ, που εκταμίευσε το κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους 5,23 εκ. ευρώ. Το ομολογιακό καλύφθηκε από την Εθνική Τράπεζα ως αρχικό ομολογιούχο, όπως προβλεπόταν.

Ειδικότερα η ΣΙΔΜΑ, ανακοίνωσε τα εξής:

Εκταμιεύθηκε το κοινό εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο, ύψους έως 5.237.400 ευρώ, της ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική, το οποίο καλύφθηκε από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ως αρχικό ομολογιούχο, όπως προβλεπόταν από τα συμβατικά έγγραφα για την έκδοση του ως άνω ομολογιακού δανείου, που υπεγράφη στις 20 Οκτωβρίου 2021.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το ποσό από την ανωτέρω εκταμίευση θα διατεθεί στο σύνολό του για την αναχρηματοδότηση δανεισμού της, κατά 100%, θυγατρικής της στη Ρουμανία με την επωνυμία SIDMA Romania SRL.