Πως η πανδημία εκτόξευσε τα κέρδη του ομίλου Πλαστικά Θράκης

Πως η πανδημία εκτόξευσε τα κέρδη του ομίλου Πλαστικά Θράκης

Τα ιστορικά καλύτερα αποτελέσματά του πέτυχε ο όμιλος Πλαστικά Θράκης το εννεάμηνο του 2020, παρουσιάζοντας ρεκόρ κύκλου εργασιών αλλά και καθαρής κερδοφορίας, καθώς η διαφοροποίηση του προϊοντικού μείγματος και η είσοδος στην αγορά των μασκών, απογείωσε τα μεγέθη.

Μολονότι στα προϊόντα που σχετίζονται με τον τουρισμό να υπήρξε μείωση, όμως αυτή αντισταθμίστηκε από την αύξηση της ζήτησης για προϊόντα συσκευασίας τροφίμων, λόγω της έξαρσης της πανδημίας, αλλά και της αύξησης για προϊόντα προστασίας της προσωπικής υγιεινής (μάσκες).

Ο όμιλος πέτυχε καθαρά κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 15 εκατ. ευρώ μόνο στο τρίτο τρίμηνο του 2020, επίδοση που ξεπερνά οποιαδήποτε συνολική χρήση στην ιστορία της εταιρείας! Πίσω από αυτή την επίδοση βρίσκεται η αύξηση του μικρού περιθωρίου λόγω της πτώσης των τιμών των πρώτων υλών αλλά και της εισόδου του ομίλου στην κατασκευή ιατρικών μασκών.

Σε επίπεδο ενεαμήνου, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν στα 24,947 εκατ. ευρώ έναντι 8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση 211,8%!

Ο κύκλος εργασιών σε επίπεδο ενεαμήνου έφτασε στα 253,72 εκατ. ευρώ έναντι 230,49 εκατ. ευρώ πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 10,1%, ενώ τα ΕΒΙΤ από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στα 39,38 εκατ. ευρώ έναντι 14,88 ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019, καταγράφοντας αύξηση κατά 164,5%.

Τα EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες έφτασαν στα 52,40 εκατ. ευρώ από 25,55 εκατ. ευρώ πέρυσι (+105,1%).

Επισημαίνεται ότι στα προσαρμοσμένα (Adjusted) EBITDA δεν περιλαμβάνονται δαπάνες ποσού 2,192 εκατ. ευρώ οι οποίες αφορούν στη λειτουργική αναδιοργάνωση της εταιρείας Don & Low Ltd. Η εν λόγω θυγατρική μείωσε την παρουσία της στα υφαντά τεχνικά υφάσματα, αυξάνοντας παράλληλα την παραγωγική της δυναμικότητα στα μη υφαντά τεχνικά υφάσματα.

Σημαντική ήταν και η μείωση του Καθαρού Δανεισμού κατά 43,282 εκατ. ευρώ καθώς από τα 83,52 εκατ. ευρώ που ήταν ο δανεισμός στα τέλη του 2019, κατήλθε στα 40,24 εκατ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου του 2020. Η σημαντική μείωση του δανεισμού επιτεύχθηκε κατά το σημαντικότερο ποσοστό της από την πώληση ακινήτου στις ΗΠΑ. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στις 30.09.2020 ανήλθε σε 165,05 εκατ. ευρώ, έναντι 146,34 εκατ. ευρώ στις 31.12.2019.

Σημειώνεται πως η εταιρεία προχώρησε σε έκτακτες επενδύσεις 3 εκατ. ευρώ για την εγκατάσταση γραμμών παραγωγής χειρουργικών μασκών Τύπου Ι, Tύπου ΙΙ και Τύπου ΙΙR, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Ξάνθη στην Ελλάδα, στο Forfar της Σκωτίας και στην Clara της Ιρλανδίας. Συνολικά η παραγωγή του ομίλου σε χειρουργικές μάσκες ξεπερνά τα 1,5 εκατομμύρια τεμάχια ημερησίως.