Ποιοι θα δουν μειωμένα εκκαθαριστικά από την εφορία

Ποιοι θα δουν μειωμένα εκκαθαριστικά από την εφορία

Ο λογαριασμός της εφορίας αναμένεται να ανακουφίσει τους περισσότερους από τους φορολογούμενους καθώς τα μέτρα που ελήφθησαν το προηγούμενο έτος αλλά και οι εκπτώσεις φόρου που θεσμοθετήθηκαν συνεπεία της πανδημίας οδηγούν σε μειωμένα εκκαθαριστικά σημειώματα.

Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις για τα κέρδη του 2019 θα φορολογηθούν με χαμηλότερο συντελεστή (24%), ενώ αρκετές από αυτές θα πληρώσουν μικρότερη προκαταβολή φόρου.

Οι επαγγελματίες από την πλευρά τους οι οποίοι πλήρωσαν εμπρόθεσμα τον ΦΠΑ του πρώτο τριμήνου θα έχουν έκπτωση 25% από το φόρο εισοδήματος (εφόσον επιλέξουν η έκπτωση να γίνει από την ανωτέρω πηγή), ενώ αν και χαμένοι έκπτωση φόρου θα έχουν και οι ιδιοκτήτες  ακινήτων για το 40% των εισοδημάτων που απώλεσαν από τη μείωση των ενοικίων με απόφαση της κυβέρνησης.

Ειδικότερα:

1. Επιχειρήσεις: Για τα κέρδη του 2019 θα φορολογηθούν με συντελεστή 24%, ενώ ο φόρος επί των μερισμάτων ανέρχεται στο 5% με τις επιβαρύνσεις δηλαδή να διαμορφώνονται στο 27,8% (εισόδημα και μέρισμα). Εκτός από τη μείωση του φορολογικού συντελεστή η κυβέρνηση σχεδιάζει και τη μείωση της προκαταβολής φόρου.

Το υπουργείο Οικονομικών θα περιμένει να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων ώστε να υπάρχει η τελική εικόνα για την πορεία της κερδοφορίας των επιχειρήσεων μέσα στο 2019. Το συγκεκριμένο ζήτημα είναι εξαιρετικά κρίσιμο καθώς από τα κέρδη του 2019 (σε ετήσια βάση οι επιχειρήσεις δηλώνουν κέρδη της τάξεως των 14 δισ. ευρώ) προκύπτει και η βάση υπολογισμού της προκαταβολής φόρου.. Μετά την υποβολή των δηλώσεων με  την έκδοση των εκκαθαριστικών, οι επιχειρήσεις θα κληθούν να πληρώσουν προκαταβολή φόρου 100% επί των κερδών του 2019.

Στη συνέχεια, σχεδιάζεται να γίνει ανάλυση των δηλώσεων ΦΠΑ που θα έχουν υποβληθεί εν τω μεταξύ, προκειμένου να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερη προσέγγιση για το ποιες επιχειρήσεις έχουν πληγεί περισσότερο, τουλάχιστον σε επίπεδο εσόδων. Ανάλογα με τα ευρήματα αυτής της έρευνας, θα προκύψει και η τελική συνταγή για τον υπολογισμό της προκαταβολής φόρου.

Θα ακολουθήσει δεύτερη εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων των νομικών προσώπων το φθινόπωρο. Όσες επιχειρήσεις έχουν προλάβει να πληρώσουν τον φόρο που τους αναλογεί θα λαμβάνουν πίσω τα χρήματα μέσω Taxis. Αντίθετα, για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις που θα εξακολουθούν να οφείλουν, θα γίνεται με συμψηφισμό του διορθωτικού ποσού με τις τελευταίες δόσεις του φόρου εισοδήματος.

2. Ελεύθεροι επαγγελματίες - αυτοαπασχολούμενοι:Το 25% του ΦΠΑ του πρώτου τριμήνου που πλήρωσαν εμπρόθεσμα τον Απρίλιο οι επαγγελματίες μπορούν να το συμψηφίσουν με το φόρο εισοδήματος που θα προκύψει με την εκκαθάριση της φορολογικής τους δήλωση.

Επίσης όσοι έχουν μείωση στα ακαθάριστα έσοδά τους τουλάχιστον 20% σε σχέση με πέρυσι θα πληρώσουν μικρότερη προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος.

3. Ιδιοκτήτες ακινήτων: Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι θα καλύψει το 30% των απωλειών που έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων από τη μείωση κατά 40% των ενοικίων.

Οι ιδιοκτήτες θα έχουν τη δυνατότητα από τις 31 Ιουλίου και μετά το ποσό της έκπτωσης που θα πιστωθεί στους λογαριασμούς τους κάτι που σημαίνει ότι ο τελικός λογαριασμός της εφορίας θα είναι χαμηλότερος σε σύγκριση με πέρυσι.