7ος χρόνος, ημέρα 2220η
Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021

Πειραιώς: Χρηματοδοτήσεις ύψους 3,8 δισ. μέχρι το τέλος Ιουλίου - Στόχος εκταμίευσης νέων δανείων 5,7 δισ. για το 2021

Πειραιώς: Χρηματοδοτήσεις ύψους 3,8 δισ. μέχρι το τέλος Ιουλίου - Στόχος εκταμίευσης νέων δανείων 5,7 δισ. για το 2021
Φωτογραφία αρχείου

H αποτελεσματική αξιοποίηση όλων των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Τράπεζα Πειραιώς, τόνισε ο Θάνος Βλαχόπουλος, Γενικός Διευθυντής Large Corporate & Wholesale Products της Τράπεζας Πειραιώς, μιλώντας στο Olympia Forum 2021.

«Η αποτελεσματική αξιοποίηση όλων των αναπτυξιακών εργαλείων θα αποτελέσει τον καταλύτη για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς, βάσει του στρατηγικού σχεδιασμού της, είναι απόλυτα προετοιμασμένη να στηρίξει τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων που θα έχουν μακροχρόνια θετικό κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα», σημείωσε ο Θ. Βλαχόπουλος.

Το σχέδιο δράσης της τράπεζας δίνει έμφαση κυρίως σε τέσσερις τομείς που σε μεγάλο βαθμό συμβαδίζουν με τους κεντρικούς στόχους των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων: τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπου η Πειραιώς σχεδιάζει μεσοπρόθεσμα να διπλασιάσει τις χρηματοδοτήσεις της από 1 δισ. σε 2 δισ. την ψηφιακή οικονομία, όπου σχεδιάζει να διαθέσει σημαντικά ποσά για τον εκσυγχρονισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την εξωστρέφεια, δίνοντας έμφαση και προτεραιότητα σε εξωστρεφείς και καινοτόμες επιχειρήσεις, και τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα και την αγροδιατροφική αλυσίδα.

Διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία, η Πειραιώς είναι έτοιμη να συμβάλλει στην επιτάχυνση της απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων, έχοντας αναπτύξει ολοκληρωμένο πλαίσιο εξυπηρέτησης που στηρίζεται σε 5 βασικούς πυλώνες:

  • μια εξειδικευμένη ομάδα που στόχο έχει να κινητοποιεί και να συντονίζει το εσωτερικό περιβάλλον της Τράπεζας για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών, συνδυάζοντας:
  • τους ανθρώπους με εκτεταμένη γνώση και εμπειρία που αποτελούν το κλειδί στην επικοινωνία με τις επιχειρήσεις καθώς, χάρη στην εξειδίκευσή τους, σκιαγραφούν τις ανάγκες κάθε επιχείρησης, τις καθοδηγούν και προτείνουν λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάλογες συνθήκες
  • τα ειδικά διαμορφωμένα προϊόντα που αναπτύσσονται και συνδέονται με τα εκάστοτε ευρωπαϊκά προγράμματα
  • τις απλούστερες και ταχύτερες διαδικασίες υποδοχής και επεξεργασίας των αιτημάτων που μειώνουν το χρόνο της έγκρισης αλλά και εκταμίευσης και
  • και την ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με ειδικούς για τη βέλτιστο εσωτερικό συντονισμό και την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων.

Αναφερόμενος στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τόνισε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να εξελιχθούν και είναι ανοιχτές σε αλλαγές, σε προτάσεις, στην υιοθέτηση επαγγελματικών προτύπων αποτελούσαν παραδοσιακά και θα συνεχίσουν να αποτελούν πελάτες της τράπεζα η οποία όχι απλώς τους παράσχει πρόσβαση σε πιστωτικά προϊόντα, αλλά φροντίζει να τους ενημερώνει για κάθε νέο διαθέσιμο εργαλείο και προϊόν.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη προχωρήσει σε νέες χρηματοδοτήσεις ύψους 3,8 δισ. μέχρι το τέλος Ιουλίου, σε τροχιά υπέρβασης του στόχου εκταμίευσης νέων δανείων ύψους 5,7 δισ. για το 2021, με περίπου το 50% αυτών να έχει διοχετευθεί σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κυρίως στους κλάδους της μεταποίησης, των logistics, του τουρισμού, του εμπορίου και του πρωτογενούς τομέα.

Έχει δεσμευτεί να διοχετεύσει το 2022 στην ελληνική οικονομία πόρους της τάξης των €6δισ. με την αντίστοιχη κατανομή σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.