ΓΔ: 903,48 -3,60 (-0,40 %)

Τζίρος: 69,43 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 2025η
Τρίτη, 18 Μαΐου 2021

ΓΔ: 903,48 -3,60 (-0,40 %)

Τζίρος: 69,43 εκατ. €   RT

Π. Πετρόπουλος: Στα 117,6 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις το 2020

Π. Πετρόπουλος: Στα 117,6 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις το 2020

Με μικρή αύξηση των πωλήσεων κατά 0,26% στα 117,6 εκατ. ευρώ ολοκλήρωσε το 2020 ο όμιλος Π. Πετρόπουλος, ενώ το ΕΒΙTDA υποχώρησε στα 6,9 εκατ. ευρώ έναντι 7,4 εκατ. το έτος που είχε προηγηθεί.

Αναλυτικά:

Oι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 0,26% και ανήλθαν σε €117,6εκ (€117,3 εκ. το 2019).

Το ΕΒΙTDA του Ομίλου ανήλθε σε €6,9 εκατ. έναντι €7,3 εκατ. το 2019 σημειώνοντας μείωση 5,9%.

Τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 13% και ανήλθαν σε €4,8εκ έναντι €5,6εκ το 2019, ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας μειώθηκαν κατά 5,1% σε €3,3 εκατ. έναντι €3,5 εκατ. το 2019.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε στα €24,7εκ από €14,6εκ το 2019 και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός στα €13,7εκ από €5,9εκ. Τα μετρητά και ισοδύναμα αυξήθηκαν σε €11εκ. από €8,7εκ. στις 31.12.2019.

Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα €36,1εκατ. από €35,9 εκατ. το 2019.

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα μετρητά και ισοδύναμα) στις 31.12.2020 ήταν 55% έναντι 64,9% την 31.12.2019.